Få mer bidragsgivare via telemarketing – 3 viktiga punkter

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Telemarketing, att ringa leads och befintliga donatorer gör det möjligt att snabbt så fler bidragsgivare. Det går även lättare att konvertera enstaka donationer till månadsgivare genom att etablera en personlig kontakt. Oavsett om ni ringer själva eller tar hjälp av externa callcenters finns det sätt att optimera hanteringen av leads.

Med rätt system för leadshantering och möjlighet att få in potentiella givare från varierade digitala flöden går det att lyckas bättre med kampanjer. Det går även att samköra olika kampanjer och säljteam enklare med rätt system. Här kan ni läsa mer om hur verksamheten kan få ut mer av telemarketing. Personlig kontakt över telefon gör det möjligt att få mer bidragsgivare.

Adresslistor från olika kanaler och leverantörer

Att få fler bidragsgivare kan vara en utmaning för organisationer. Det finns många som konkurrerar om donationer och bidrag och därför gäller det att nå ut till rätt personer vid rätt tidpunkt. Ett första steg är att få in nödvändiga leads för att sedan kunna bearbeta listorna och göra kvalitetskontroller.

Kan organisationen samla in givare och möjliga givare via många olika kanaler och digitala flöden ökar möjligheten att lyckas med telemarketing. Samla in leads går att göra smidigt via hemsidan, sociala medier som Facebook, kampanjsidor eller webbformulär. Eftersom personerna redan visat intresse för verksamheten är det troligt att de även är villiga att bli bidragsgivare med rätt hantering

Det går även att köpa eller hyra adresslistor från olika leverantörer med rätt målgrupper. När ni beställer listor är det möjligt att göra en kravställning som ringar in varma leads med precision.

Få fler bidragsgivare med telemarketing.  Ett första steg är att få in nödvändig leads för att sedan kunna bearbeta listorna och göra kvalitetskontroller.

3 viktiga punkter för att lyckas med telemarketing

1. Kvalitetskontroller av adresslistor lägger grunden till telemarketing

När väl alla adresslistor med telefonnummer är insamlade kvarstår det stora arbetet, kvalitetskontroll. Det innebär att det behöver göras en matchning mot dubbletter. Det gäller såväl listorna som kommit in som att säkra mot befintliga databaser.

Säkerställ även att alla telefonnummer är giltiga och aktiva. Här är det även viktigt att matcha mot spärrlistor som NIX-registret. Ni bör även se till att kontrollera så telefonnummer är kopplade till rätt person. Det finns bra system som kan göra kontrollerna automatisk med flöden utifrån många olika parametrar.

2. Lägg till mer information till listorna för att ringa in leads lättare

För att kunna nå rätt målgrupp och kunna använda sig av olika kampanjer på samma gång är det fördelaktigt att kunna lägga till olika parametrar. Det kan vara namn, adress och födelsedatum, andra viktiga parametrar kan vara boendeform eller köpkraft. Potentialen att göra olika kampanjer utefter intresse ökar markant.

3. Sätta upp flöde för telemarketing

När listorna med telefonnummer är tvättade, kvalitetskontrollerade och ni har lagt till information är det dags att sätta upp flöden för telemarketing. Det går att automatisera flöden för flera kampanjer som kan köras parallellt. På så sätt går det att arbeta med olika callcenters eller olika säljteam per kampanj. Med ett automatiserat flöde får rätt team rätt telefonlistor att arbeta med utan risk att ringa till samma person. 

Genom att automatisera processer med bra system går det att nå rätt personer vid rätt tidpunkt. Automatiserade flöden med rätt kampanj till rätt person gör att det går att få mer bidragsgivare via telemarketing och lyckas bättre med olika kampanjer.

Verify Connect - SerioVerify

Verify Connect: för effektivare telemarketing

Ideella föreningar och icke-vinstdrivande organisationer har ofta en begränsad budget. Det finns mycket att vinna på att kunna nå rätt personer vid rätt tidpunkt och samtidigt med rätt kampanj. 

Verify Connect är framtaget för att göra det lättare att lyckas med telemarketing genom att automatisera processer. Bland annat:

  • Det går att automatisera flödet vid insamling av leadsdata samtidigt som det går importera data från många olika leverantörer.
  • Det går att ställa in så matchning av dubbletter görs automatiskt och det finns valideringsmoduler som tvättar listorna. Det inkluderar att säkra så att telefonnummer är giltiga, att telefonnummer är aktiva och mot existerande bidragsgivare.
  • Lägga till information för bättre segmentering. Här går det att få ålder, adress, boendeform och många fler parametrar som gör det lättare att rikta rätt kampanj mot rätt person.

Det är även lätt att följa dataskyddsförordningen genom att Verify Connect är GDPR-kompatibelt. Att arbeta manuellt med listor har många fallgropar och säkerhetsrisker. Verify Connect gör det möjligt att kunna begränsa åtkomst och kryptera information. 

Kombinera telemarketing med andra kampanjer

Med system som Verify Connect går det att arbeta smidigt med både befintliga donatorer och knyta nya bidragsgivare till sig. Genom att det går att ladda in data i realtid och samtidigt kunna tvätta och berika data går det till exempel att knyta en gåva från Swish till befintlig givare eller få in i rätt kampanjlista. 

System som Verify Connect gör det också möjligt att ladda listorna direkt till olika dialers, både interna och till externa callcenter. Det är även möjligt att integrera till olika CRM-system, antingen direkt, via tredjepartslösning eller via fil.

Genom att kunna samköra exempelvis SMS-utskick med nyhetsbrev i kombination med telemarketing genom automatiserade flöden frigörs mycket administrativ tid. Det går också att nå olika personer på rätt sätt och med rätt kampanjer. 

Få fler bidragsgivare via telemarketing

Att tänka på vid telemarketing för att få fler bidragsgivare

Oavsett om det rör sig om kampanjer för att värva fler medlemmar eller för att samla in donationer till specifika ändamål är det viktigt att kunna segmentera och nå rätt personer. För att kunna öka antalet medlemmar eller månadsgivare är det viktigt att leadshanteringen görs rätt.

Det går också att köpa adresslistor och samarbeta med callcenters för att kunna få bättre flöde när ni vill satsa på att nå så många som möjligt med telemarketing. 


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler bidragsgivare?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!