Checklista: 4 tips att tänka på vid val av rätt system för leadshantering

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Att välja rätt system för leadshantering är avgörande för att lyckas med säljkampanjer. En näringsidkare utan ett bra system för att hantera leads och prospektkunder är som en motorbåt utan motor. Leads, med rätt leadshantering kan liknas vid bränslet som driver motorn och som gör att båten glider fram snabbare. Att välja rätt system för leadshantering kan vara avgörande för att kunna växa och ta marknadsandelar.

Så hur går det att hitta rätt system för hantering av leads? Hur kan verksamheten vara säker på att hanteringen av leads lever upp till alla krav som GDPR ställer? Här går vi igenom en checklista som ska hjälpa näringsidkare att hitta bästa verktyget för att motorn ska växla upp snabbare. Dessutom kan ni läsa om vilket system vi anser bäst för de flesta företag och till organisationer.

Fyra tips för att lyckas med leadshantering

Att välja rätt system för leadshantering är alltid förknippat med flera utmaningar, det gäller även om verksamheten redan har system för att ta emot leads i flera olika kanaler. Här kommer fyra tips som ligger till grund för att ta kontroll över hanteringen av leads för att lyckas bättre med kampanjer:

1. Identifiera vilka utmaningar verksamheten inför när det kommer till att ta emot leads och hantera dessa?

 •  Samla in leads är minst sagt ett mödosamt arbete. Arbetet sker med fördel i olika kanaler vid marknadsföringskampanjer. Många verksamheter har även egna befintliga databaser som används, med rätt system är det lättare att konvertera leads för att nå rätt personer. 
 •  En av de stora utmaningarna är GDPR. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på hur och vilka personuppgifter lagras och utifrån syfte. Manuell hantering har i sig en inbyggd säkerhetsrisk. Dels för att det är lätta att spara personuppgifter som inte bör sparas, dels för att det är lättare för obehöriga att komma åt uppgifterna och svårt att tillmötesgå radering vid begäran. Det finns system för hantering av leads som är till fullo kompatibelt med alla krav som ställs och hjälper er att automatisera även GDPR.
 • Utmaningen med dubblettmatchning och tvättning av filer mot CRM-system. Det innebär att det kan finnas samma kunddata i olika databaser. Här finns ett problem att det kan innebära att leads kontaktas flera gånger, det kan även innebära att befintliga kunder kontaktas. I sin tur kan det leda till sämre kundrelation eller tappade leads, med bra system minimeras risken.
Leadshantering

2. Vilka planerade behov och mål har företaget för leadshantering?

Efter att befintliga utmaningar är inventerade är det dags att se över olika behov och eventuella mål för framtiden som ert företags system för leadshantering bör kunna hantera. 

 • Planerar företaget en ny kommunikationsstrategi och har börjat titta på marketing automation finns det verktyg som underlättar en bättre kundvård. Det skapar även potential att öka merförsäljning. 
 • Modern kundvård innebär att skapa en relation till befintliga kunder och prospekt som visar intresse för olika erbjudanden. Därmed är kampanjer inte längre linjära med början och slut, utan mer en pågående kommunikation mellan parter. Det kan med fördel pågå i flera olika kanaler samtidigt. Från landningssidor, sociala medier till sms och telemarketing. Att kunna hantera leads med hjälp av rätt system gör det möjligt att ge rätt kundvård i rätt kanaler och samtidigt hitta nya målgrupper.
 • Med rätt system för leadshantering och marketing automation går det att öka korsförsäljning. Detta då den personliga relationen mellan företaget och kund stärks. Ett leadshanteringssystem bidrar till kunna identifiera intresse och öka merförsäljningen.
Leadshantering

3. Vilka system ska integreras vid leadshantering? Missa inte framtida behov!

Vid val av system för leadshantering bör företaget även beakta om det system som ska integreras när det kommer till data som inhämtas från exempelvis sociala medier som Facebook. Det kan även vara filer som kommer från webbformulär och landningssidor eller från FTP-konton. Då krävs att systemet ni väljer kan klara av att smidigt hantera data och hjälpa er att automatisera flödet. 

Är ni på väg att börja arbeta mer strategisk med multipla källor är det bra att kartlägga framtida behov. Kartlägg vägarna dit data ska skickas, även här eventuellt framtida behov. Eftersom leadshantering kan ske i många kanaler kan listor behöva klara av olika verktyg. Det röra sig om dialer, CRM-system, olika e-postverktyg och SMS-plattformar, desto fler kanaler, desto högre krav på system.

4. Vilka integrationer krävs för leadshantering?

Sist men inte minst på checklistan är att kartlägga integrationer, det kan kräva att flera avdelningar på företag samarbetar. Att kunna integrera leadshanteringssystem med CRM-system kan ofta lösas med mjukvara eller andra tredjepartslösningar.  Att anlita en byrå eller extern partner för att få hjälp från start till slut kan leda till att hitta bättre lösningar. Inventera framtida behov och samtidigt kartlägga vilka integrationer som behövs är ett utmanande arbete

Exempel på smidigt system för leadshantering:
Verify Connect – hantera leads enklare och säkrare

Verksamheter som behöver förenkla leadshantering och automatisera mera för bättre kundvård drar nytta av Verify Connect. En inbyggd fördel är att Verify Connect är ett enkelt system att använda, framför allt användarvänligt vilket gynnar all som ska arbeta med leads och befintliga kunder. Några andra fördelar:

 • Det går att lösa API-hantering på olika sätt, både i realtid eller via filer i efterhand.
 • Data som inhämtas går att tvätta enkelt. Ni kan också lägga till mer information och även lägga till funktioner som en kreditkontroll.
 • Exportera data med automatik till dialer. Exempelvis LeadDesk, Loxysoft, Herobase, Enreach eller S2 men det går även att exportera till olika CRM-system eller ladda upp via fil.
 • Automatiserade flöden enklare när ni samlar in data vid leadshantering. Här finns även en funktion som gör det möjligt att importera från olika leadsleverantörer.
 • Ingen manuell hantering av dubbletter, det är enkelt att ställa in automatisk sortering.

Det går alldeles utmärkt att tillföra och berika information om leads. Verify Connect har över 90 olika parametrar som gör det möjligt att till exempel specificera boendeform, köpkraft och inbyggd kreditkontroll som komplement till alla kontaktuppgifter. 

Leadshantering

Verify Connect och GDPR

Verify Connect är helt kompatibelt med dataskyddsförordningen. Bland annat innebär det att personuppgifter är krypterade och det går att begränsa åtkomsten till personuppgifter. Det är extra bra om det finns olika avdelningar men alla bör inte ha tillgång till samma uppgifter.

Databaserna är skyddade vilket är trygg då det är många olika typer av personuppgifter som lagras vid leadshantering. Det är stor skillnad mot den potentiella risk som manuell hantering av listor innebär.

Med Verify Connect går det att ta leadshanteringen till nya nivåer och det går att samarbeta med olika avdelningar inom sälj effektivt och enkelt. Samtidigt som företaget arbetar helt i enlighet med alla krav som GDPR ställer vid försäljning.Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!