Vad är leads?

Artikeln uppdaterades November 2, 2022 av Olof Brolien

Ett lead är med en kort definition en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Det finns flera olika sätt för företag att få in leads och hantera dessa. Att samla in och hantera leads vilka ska kontaktas kräver en del arbete. Tekniskt krävs det att inte skapa dubbletter eller kontakta befintliga kunder utan kunskap om deras befintliga tjänster eller produkter. Därutöver är det viktigt att säkerställa att gällande lagar följs t ex Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Olika sätt att samla in leads för B2C och B2B

Några vanliga sätt är:

 1. Via hemsidan, det kan även vara landnings-eller kampanjsidor.

  Detta är den vanligaste och, för de flesta företag, enklaste metod att starta med leadsinsamling. Olika metoder är;
  enkelt formulär för att registrera sig för nyhetsbrev, eller
  registrera sin mejladress för att ta del av rabatt eller ett erbjudande, eller
  registrera sina uppgifter för att få information eller guider

 2. Webbformulär där potentiella kunder kan visa intresse på olika sätt.

  Detta formulär kan vara antingen på hemsidan eller på externa sidor samt på sociala medier. Det kan t ex vara kan registrera intresse för vissa produkter, vill få information om nya produkter eller rabatter etc.

 3. Sociala medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter med flera.

  För många företag är dessa kanaler helt avgörande för att nå ut till nya möjliga kunder dvs leads. Det finns många olika metoder att fånga intresset hos nya möjliga kunder på sociala medier och det ämnet är för stort för att i detalj ta upp i denna artikel. Nedan har jag listat länkar till andra artiklar som har i detalj gått igenom lika metoder:

  Social Media Lead Generation: How to Get Leads Through Social Media?
  7 Strategies for Lead Generation in B2C That You Can Copy
  9 social media lead generation ideas to try in your next campaign


 4. Köpa färdiga listor från tredje part

  Både för B2C och B2B är det i många fall en bra idé att köpa färdiga listor med leads. Det förutsätter dock att man vet vilken målgrupp man vill nå samt att företaget har en tydlig sälj- och marknadsföringsstrategi för att bearbeta dessa. För B2B är t ex vanligt att köpa färdiga adresslistor med företag inom en viss bransch och/ eller område. Inom B2C är det även vanligt för företag som vill nå fler mottagare via nyhetsbrev att ta hjälp av ett externt företag för att samla in nya möjliga kunder. Även många företag som bedriver telemarketing mot privatpersoner köper in adresslistor med leads för att nå fler möjliga kunder.

Läs mer i dessa artiklar som tar upp leadsinsamling för telemarketing respektive e-postmarknadsföring mot privatpersoner:

5 metoder att samla in leads för telemarketing (B2C)
Leadsgenerering för effektiv e-postmarknadsföring: 5 tips!

Oavsett hur ett företag samlar in leads och sparar personuppgifter så behöver det säkras att inhämtning och lagring harmoniserar med GDPR. Precis som det går att få hjälp med att samla in går det att få hjälp att granska att data och information är GDPR-säkrat.

Vad är leads? Ett leads är med en kort definition en ny potentiell kund

Olika sätt att importera data

När företag gör sin strategi för leadgenerering bör en del av planen i detalj ta upp själva hanteringen av all data. Ett Lead management system är ett system för att kunna hantera all data. Förutom att kunna effektivt och säkert samla in data är det viktigt att ha ett system som rent tekniskt underlättar att hantera all inkommen data. Oavsett vilken metod, se ovan, ett företag väljer för att samla in leads finns det i regel tre olika sätt som datan kan överföras till företagets system.

1.     Automatiserad överföring av data

Leads kan importeras med en mängd olika tekniker med hjälp av automatisk överföring för att lagra digitala fotspår där besökare visat intresse. Några exempel är med XML, då är datan är strukturerad i nyckel-värde par. Det kan innebära att nyckeln, företagsnamn har flera värden genom olika företagsnamn. På samma sätt har nyckeln kontakt-mejl värdet av all mailadresser. På det viset så får man datan importerad i rätt struktur för det egna systemet. Andra sätt är att på samma sätt använda RSS, HTTP POST eller FTP

2.     Importera leads via filer

Importera större mängder data är möjligt genom att använda filformaten xls, CSV etc. Det finns även andra sätt att importera större mängd formaterade filer i batcher med information som funnits lagrad i andra system. Detta är det sätt som kan medföra störst risker då det medför manuell hantering. Ur ett GDPR-perspektiv är det inte heller optimalt att ta emot och skicka personuppgifter via filer. Anledningen är att all data ska vara lösenordsskyddad och att obehöriga personer inte ska ha åtkomst till datan. Därför bör man hellre välja alternativ 1 eller 3 om det tekniskt är möjligt.

3.     Webbformulär som marketing automation för att samla in leads

Landningssidor, kampanjsidor eller exempelvis chatbotar är ett sätt att kunna samla in leads och leaddata genom att använda olika typer av webbformulär eller lagra digitala fotspår. Det kan vara genom call to action (CTA) som samlar in informationen som anges manuellt. Desto mer besökaren delar med sig, desto tydligare profil på ett lead går det att bygga upp. 

Vad bör ett lead management system göra? 

När väl all information finns samlat behöver ett lead management system kunna kvalitetssäkra inkommen data. Det kan vara att kunna lägga till olika parametrar men det ska också minimera risken för dubbletter. Dubbletter innebär att kunna identifiera befintliga kunder, dubbletter på samma leads eller besökare på sidan.

Lead management system ska också kunna stödja nästa del i hanteringen och det är att exempelvis kunna skicka till ett CRM-system för Lead Scoring. Med hjälp av Lead Scoring går det att poängsätta leads utifrån hur starkt intresset är. 

Bra system för leadshantering underlättar för att andra aspekter som e-postfunnel, kunna göra utskick av SMS och kunna enkelt leverera till en säljavdelning samt kunna göra offert utifrån bearbetat material.

Vad är leads? Ett leads är med en kort definition en ny potentiell kund. Lead management system.

Kombinera automatisering med personifierat innehåll

När stor mängd information läses in och företag använder marketing automation uppstår frågan om alla leads bara är nya kunder. För med stora listor innebär att det finns en risk att befintliga kunder finns med. Därför är det viktigt att ha en bra dubblettkontroll för att undvika att kontakta befintliga kunder på samma sätt som nya möjliga kunder. Det kan potentiellt skada affärsrelationer och framstå som oprofessionellt.

Det är inte alls omöjligt att befintliga kunder visar intresse för nya tjänster eller produkter och det innebär affärsmöjligheter. Framför allt är det viktigt att kunna koppla leads till en befintlig kund. Sen kan strategier läggas upp på olika sätt vid kontakt med befintlig kund. 

I en automatiserad process som med marketing automation, oavsett vilka tekniker som används är det viktigt att kunna personifiera datan. Genom att kunna analysera och bryta ner behov och intresse finns det större potential att binda kund till sig.


Vill du också få fler leads för e-postmarknadsföring eller telemarketing?
Leadit Online är experter på att ta fram adresslistor, leads och signups.
Kontakta oss idag för rådgivning!