Omfattande guide för att lyckas med leadsgenerering för telemarketing mot privatpersoner

Artikeln uppdaterades augusti 31, 2022 av Olof Brolien

5 steg för att öka försäljning via telemarketing genom leadgenerering

Att skapa fler affärer är det som får många att gå upp ur sängen på morgonen. Hur man ska gå tillväga kan vara en tuff nöt att knäcka, men grunden till framgång heter leadsgenerering.

För att nå ut med sitt budskap på ett effektivt sätt räcker det inte att skjuta vitt och brett. Det gäller att rikta sig åt rätt håll, till rätt målgrupp. För att marknadsföringen ska bära frukt krävs att ditt företag har samlat på sig leads, alltså personer som visat intresse för er tjänst eller produkt.

Utan relevanta leads/prospekt riskerar försäljningssiffrorna att bli lidande. Men de potentiella kunder ni tagit fram förblir också verkningslösa om ni inte vet hur ni ska nyttja dem. Så, när er leadsgenerering gett resultat, hur ska ni göra för att veta vilka leads som är av hög kvalité? Och hur de kan konverteras till köpande kunder? Visste du att det även finns s.k. ”varma leads”?I många fall heter svaret telemarketing.

Pricka rätt med B2C telemarketing

Sociala medier, tidningar och tv – kanalerna för marknadsföring är idag många. För att ert arbete ska ge resultat gäller det att hitta den metod och kanal som passar just er. I dag syns tydligt att marknadsföringen rör sig bort från det massproducerade till det individuellt anpassade. Detta är bara en av anledningarna till att B2C telemarketing kan vara det rätta sättet att följa upp er leadsgenerering.

B2C telemarketing utgör en av de mest direkta, och därmed potentiellt mest effektiva metoderna, för individuellt utformad marknadsföring. Men för att telemarketing ska få försäljningssiffrorna att skjuta i höjden krävs rätt tillvägagångssätt. Nedan går vi igenom 5 steg som gör att era samtal leder till försäljning!

Omfattande guide för att lyckas med leadsgenerering för telemarketing mot privatpersoner

1. Matcha era nya leads mot befintlig kunddatabas

Er leadsgenerering har resulterat i en rad intressanta uppslag, men ännu är det inte riktigt dags att börja ringa. Det första steget består nämligen i att matcha datan mot er befintliga kunddatabas.

Genom att undersöka de befintliga kunderna och jämföra dem med era nya leds blir det enklare att veta vilken strategi ni bör använda er av. Dessutom kan ni utesluta att ni råkar sitta på dubbletter.

Det är även viktigt att se över spärrlistor, som det så kallade ”NIX-registret”. Om en person spärrat sitt nummer via denna eller annan tjänst får du enligt lag inte ringa upp i syftet B2C telemarketing. Det finns vissa undantag, men om en person registrerat sig i NIX-registret är sannolikheten stor att denne inte är särskilt mottaglig för ditt samtal så tillvida att denne inte har uttryckt intresse att bli kontaktad.

2. Samla datan i en unik kampanj

All framgångsrik marknadsföring bygger på noggrant utstuderade analyser – B2C telemarketing är inget undantag. För att på bästa sätt kunna analysera era leads är det en fördel att lägga in listan i er databas som en unik kampanj. Om ert företag använder sig av en dialer, en automatisk uppringare, är det klokt att göra samma sak här.

Genom att samla er data i en unik kampanj blir det enklare att identifiera ett passande erbjudande som era leads kan tänkas vara intresserade av. Samtidigt kan ni också anpassa er strategi efter den aktuella informationen. Men den kanske största fördelen är att resultaten blir tydliga och mätbara.

Efter att ni analyserat de prospekts som framkommit av er leadsgenerering och utarbetat en strategi, ja, då är det dags att börja ringa.

3. Anpassa strategi och manus efter källa

”One size fits all” är inget som gäller inom telemarketing. Er leadsgenerering har sannolikt resulterat i flertalet prospekt som till stor del besitter olika behov. Därför krävs olika manus beroende på vilken källa ni ringer på.

Om säljarna bara ringt till personer som registrerat sig via ett intresseformulär på hemsidan, till exempel, fungerar sällan samma säljmanus när det sedan ska ringas till leads hämtade från en jämförelsesajt.

I planeringsfasen är det därför av stor vikt att lägga upp olika strategier för olika källor – för att så många leads som möjligt ska konverteras till kunder.

4. Genomför löpande avstämningar

Hur vet man om ens B2C telemarketing är framgångsrik eller inte? Förhoppningsvis visar det sig i företagets resultat. Men det är alltid en fördel att göra avstämningar längs vägen, för att undvika risken att hela kampanjen ägt rum utan verkan.

Ni rekommenderas att göra en avstämning när säljarna ringt omkring 10% av era insamlade leads. Beroende på databasens storlek kan man även göra avstämningar efter cirka 1 000–3 000 ringda samtal. Detta är en process som bör upprepas flertalet gånger under kampanjen.

I avstämningarna ligger statistiken till grund för slutsatserna som dras. Det sägs ju att statistiken aldrig ljuger, vilket gör det lätt att bedöma effektiviteten av er B2C telemarketing upp till denna punkt.

Det är viktigt att säljarna är med under avstämningarna, eller att de informeras i efterhand. Om säljarna inte är medvetna om resultatet finns ingen möjlighet till förbättring.

5. Våga göra förändringar om resultatet sviker

I bästa fall visar era avstämningar att resultaten är positiva och att ni kan fortsätta enligt er tidigare utstakade väg. Men allt går inte alltid enligt plan, oavsett hur noggrant ni förberett er. Så vad ska ni ta er till om avstämningarna visar på resultat under det förväntade?

Det viktigaste i detta skede, för att vända på skutan, är att inte vara rädd för att göra förändringar. Kanske behövs några ändringar i säljmanuset? Våga testa er fram till nya strategier! Kanske underpresterar en viss säljare på just denna lista? Testa att flytta säljaren till en annan sådan!

I vissa fall, då det verkligen behövs, kan det även vara värt att se över och uppdatera ert erbjudande. Om resultaten sviker finns mycket som talar för att erbjudandet inte är rätt utformat för de leads ni lyckats tillskansa er. Men prospekten har ni inte hittat i onödan – det gäller bara att hitta nya lösningar för att nå dem.


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler nya möjliga kunder för försäkringar eller andra produkter?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!