Allt du vill veta om telemarketing

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Vad är telemarketing? Särskilt idag när mycket kommunikation sker online via appar, chatprogram etc kan det verka som att kommunikation över telefon inte alls behövs. För majoriteten av alla företag räcker inte enbart dessa kanaler utan behöver telemarketing för försäljning och för att kunna ge kundsupport. Telemarketing är för många företag helt avgörande för att lyckas med företagets försäljning och/ eller för att få ett starkare varumärke pga hög kundservice. Bra kundservice via telefon är ofta kritiskt för att få ett högt betyg på omdömessajter som Trustpilot och Reco.

Telemarketing handlar inte bara om att ringa och försöka sälja till existerande och potentiella kunder. Den kan också vara högst aktuellt som supportkanal för intresserade kunder. Faktum är att en väl fungerande telefonsupport ses som ett tecken på trovärdighet och kvalitet i en tid då så många verksamheter gömmer sig bakom opersonlig robotchatt och online-formulär för kontakt. Särskilt i dessa tider när många konsumenter vill komma i kontakt med sina elbolag. De företag som har dålig kundvård via telemarketing blir snabbt (negativt!) uppmärksammade i media.

En gyllene regel som vi ofta upprepar är att det är svårare att få in nya kunder än att behålla de man redan har. Med telemarketing i form av en god kundsupport kan du få dina kunder att stanna kvar. Det är guld värt!

Vad är telemarketing?

Telemarketing är ett engelskt uttryck som översätts som telefonförsäljning. Det engelska uttrycket beskriver det bättre nämligen tele + marketing det vill säga marknadsföring via telefon. För även om målet med telemarketing är att sälja mer så handlar det också om att befästa företagets närvaro och att stärka varumärket.

Telemarketing är en optimal kanal för:

 • Merförsäljning
 • Kommunikation med kunder
 • Support
 • Uppföljning av utskick
 • Kundanalys och insamling av information

Ett telefonsamtal till existerande eller potentiell kund kan vara till för att skapa ett intresse. Det kan handla om att bjuda in till ett event eller att se till att kunden får ta del av en nyhet. Samtalet kan också vara för att sälja tillbehör till en produkt som kunden redan köpt.

Telemarketing används för att sälja direkt, boka in möten och sprida information. Den personliga kontakten som skapas vid vanliga telefonsamtal är viktig för kundrelationen. Det här skiljer sig från kommunikation som sker digitalt och därför är telemarketing en mycket effektiv kommunikationskanal med kunder.

Vad är telemarketing?
Det finns två olika huvudtyper av telemarketing som är viktiga att skilja på; inbound och outbound telemarketing.

Inbound och outbound telemarketing

Det finns två olika huvudtyper av telemarketing som är viktiga att skilja på; inbound och outbound telemarketing. Båda behövs och bör fungera parallellt för att ett företag ska lyckas med sin marknadsföring.

Inbound telemarketing hanterar inkommande samtal

Inbound telemarketing innebär att hantera inkommande samtal dvs från existerande och nya kunder som har frågor och benämns oftast som kundtjänst. Det är dock inte alla företag som har förstått hur effektiv en kundtjänst kan vara för att sälja mer.

När en kund kontaktar företaget så kan det ge nya möjligheter att stärka kundrelationen eftersom det är kunden som har kontaktat företaget och företaget har möjlighet i samtalet att få direkt återkoppling om produkter och tjänster. I samtalet är det möjligt att lyssna in kundens behov och önskemål på ett sätt som inte är möjligt via andra kommunikationssätt. Det är möjligt att skapa ökat förtroende och informera på ett mycket effektivt sätt.

Outbound telemarketing för utgående samtal

Outbound telemarketing är samtal som rings till existerande eller nya möjliga kunder. Detta sker då proaktivt till varje person utifrån en fastställd plan och strategi. Läs mer i denna artikeln som går igenom 5 tips för att lyckas med telemarketing.

Outbound telemarketing kan vara till för att:

 • Få nya kunder
 • Få mer information om företagets leads dvs var på köptrappan dem befinner sig
 • Sälja nya produkter till existerande kunder
 • Följa upp efter köp av en produkt
 • Erbjuda rabatt på en produkt
 • Boka in möte
 • Kundundersökning
Vad är telemarketing?

Varma leads ger högre andel försäljning vid telemarketing

Med en aktuell kund- eller prospektdatabas kan man använda det som kallas för varma leads. Varma leads är existerande eller möjliga kunder som redan känner till företagets produkter och tjänster eller personer som är inom rätt målgrupp. Varma leads är effektivt att använda för telemarketing eftersom det i regel alltid leder till högre andel försäljning. är att kunden som redan känner igen ditt varumärke kan ha ett intresse av att handla mer från företaget.

Att använda varma leads vid telemarketing förutsätter att kunden har ett gott intryck av ditt företag och är nöjd med det som köpts tidigare eller en utförlig prospektering av nya möjliga kunder via t ex marknadsundersökning eller leadsinsamling.

Kalla leads är motsatsen till de varma leadsen och då kontaktar företag personer som inte har någon relation till företaget eller dess produkter. Det betyder inte att man måste chansa på om de har ett intresse för företagets produkter eller tjänster. Genom en målgruppsanalys kan man få fram ett urval som med högre sannolikhet kommer att bli kunder vid telemarketing. Det sparar definitivt kostnader och ökar motivationen hos säljagenterna.

Kalla leads kan också ge hög konvertering förutsatt att man kontaktar en utvald målgrupp. Med kundanalys går det att få fram kundsegment som är troliga köpare. Det kan till exempel vara ett segment som består av folk som just gift sig och bor i villa och som med största sannolikhet är på gång med att bilda familj vilket innebär uppenbara behov av specifika produkter och tjänster.

Ska man låta ett telemarketingföretag sköta telefonförsäljning?

Det finns mycket att vinna på att låta ett telemarketingföretag sköta telemarketing. Visst kan man använda en befintlig kunddatabas och kontakta nuvarande kunder på telefon med erbjudanden och uppföljning, men det är ett heltidsjobb och det kräver god planering.

Fördelen med att jobba med ett professionellt telemarketingföretag är att man då kan få hjälp med allt från kundsegmentering till själva samtalen. Man kan lita på att det blir direktmarknadsföring som är effektiv såväl som laglig.

Telemarketingföretaget kan använda en existerande kunddatabas såväl som med andra databaser vilka går att köpa in eller låna andra företags register. Därigenom kan man nå möjliga kunder inom rätt målgrupp för företagets produkter och tjänster.

Telemarketingföretaget har erfarenhet av många olika branscher och kampanjer samt har personal som vet hur man genomför ett lyckat säljsamtal. Företaget som ger uppdraget bör vara med och utforma strategin för telemarketingkampanjen men behöver inte själv genomföra det operativa arbetet.

Om du är osäker på målgrupp kan man till och med få hjälp med en effektiv marknadsundersökning som kan ligga till grund för den telemarketing som sedan utförs. Professionella telemarketingföretag kan i regel genom flera olika parallella kampanjer med olika säljmanus och mot olika målgrupper. De är även uppdaterade på vilka lagar och regler som gäller. Läs även denna artikeln som går igenom fördelar med telemarketing inhouse vs externt callcenter.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!