Leadsgenerering

vad är leads
Leadsgenerering
Olof Brolien

Vad är leads?

Ett lead är med en kort definition en person, företag eller en organisation vilka har ett intresse för företagets produkter eller tjänster. Det kan vara

Läs mer »