Få fler bidragsgivare och kunder med SMS-utskick: 3 tips!

Artikeln uppdaterades June 28, 2022 av Olof Brolien

Hur kan välgörenhetsorganisationer och företag få fler bidragsgivare och kunder med SMS-utskick? Undrar ni hur er verksamhet kan nå ut smidigare till medlemmar, kunder eller leads? En lösningar är SMS-utskick för nyhetsbrev, kampanjer eller för att tacka bidragsgivare. Runt 97 % av mottagarna öppnar ett SMS och nästan alla i Sverige har en mobiltelefon. Med rätt system för SMS-utskick och leadshantering går det att nå fler. Dessutom går det att göra utskicken personliga vilket är en del i modern kundvård. För modern kundvård sätter kundens unika profil i fokus och skapar en långvarig relation i många olika kanaler.

SMS öppnas i betydligt större utsträckning än exempelvis e-post. Nyhetsbrev har många fördelar men e-post riskerar att hamna i skräpposten eller försvinner i mängden. Här kan du läsa om hur ni kan få mer bidragsgivare eller öka försäljningen med SMS.

3 tips för verksamheter som arbetar med donationer och gåvor för att få fler bidragsgivare och kunder

Verksamheter som icke-vinstdrivande organisationer eller föreningar som arbetar med välgörenhet har i regel en mycket begränsad budget till marknadsföring. Det går att arbeta med SMS-utskick parallellt med andra aktiviteter eller bedriva smidiga kampanjer i flera flöden. För personlig kommunikation som gör att varje person känner sig sedd leder till mer bidragsgivare.

1. SMS för att kommunicera vid insamlingsaktiviteter

Att kunna kommunicera med medlemmar eller sponsorer effektivt ökar chansen att få fler bidragsgivare. Det går att använda SMS för att fråga efter donationer vid krissituationer eller utifrån planerade kampanjer under året. Det blir mycket lättare att arbeta med tävlingar eller uppmuntra till att donera.

2. Skapa relationer med bidragsgivare på kort och lång sikt

Den personliga relationen är allt viktigare. Till exempel kan det vara en utmaning att matcha enstaka donationer som kommer in via SMS eller Swish mot en person, med rätt system blir det lättare att kunna identifiera vem som givit vad. Samtidigt är det önskvärt att skicka ett tack-SMS i kombination med att kunna matcha mot befintliga månadsgivare. Genom att kunna segmentera enklare går det även att konvertera engångsgivare till månadsgivare. Smarta verktyg gör det lättare att skapa relationer och automatiskt matcha befintliga adresslistor mot gåvor.

3. Arbeta lättare med nyckelord och prenumerationslistor

Bra verktyg för SMS-utskick som har rätt integrationer gör det möjligt att lägga mindre tid på administrativa uppgifter. Det minskar administrativa utgifter och ger mer tid över till att vårda sponsorer. Det inkluderar att kunna arbeta med nyckelord och med prenumerationslistor efter hand. Genom att kunna ha en tvåvägskommunikation ökar förtroendet och det skapas bättre relationer till sponsorer och givare.

SMS-utskick som del av försäljningsstrategier för företag och organisationer. Få fler kunder och bidragsgivare.

SMS-utskick som del av försäljningsstrategier för att få fler bidragsgivare och kunder

Att arbeta med leads och befintliga kunder har växlat från att göras genom enstaka kampanjer till att bli mer kommunikationsbaserad. Kunder och medlemmar förväntar sig att verksamheten ska förstå personens enskilda behov. 

Genom att återkoppla med ändamålsenliga SMS till leads går det att öka konverteringsgraden, det går också att öka merförsäljning. Meddelande via SMS gör det också lätt att uppmuntra till handling, call to action. Eftersom systemen har smarta funktioner går det att automatisera flödet och minska behovet av manuell hantering.

Personlig kommunikation är viktig, det innebär att kunden behöver bli sedd utifrån personliga och unika behov. Genom att följa upp ett mejl med ett SMS kan företaget få kunden att känna sig sedd vilket leder till ökat förtroende och den personliga relation som är allt viktigare. För potentiella kunder blir också interaktionen relevant för och engagerande.

4 tips på hur det går att öka försäljning med SMS-utskick för att få fler bidragsgivare och kunder

SMS-utskick har stor potential för företag och organisationer som vill arbeta med kundvård och leads

  1. Budskapet ska vara tydligt och relevant. SMS begränsas med antal tecken, därför måste budskapet vara kort och tydligt. Däremot går det att inkludera rabattkoder eller unika länkar till olika kampanjer utefter målgrupp. Det går även att använda sig av länkar till landningssidor där det finns mer information.
  2. Tidpunkten är avgörande. Målgruppskännedom och kundkännedom är en förutsättning för att lyckas. Lär känna målgruppens beteende och konverteringen ökar markant. Kommer det ett SMS mitt i natten kan det skapa irritation och motsatt effekt. SMS som kommer på tidpunkter när mottagaren är upptagen riskerar lägre konverteringsgrad. 
  3. Personlig kommunikation. SMS-verktyg låter dig vara personlig när du kan kommunicera med personens namn eller företagsnamn. Det vårdar relationer och gör att kampanjen känns mer exklusiv.
  4. Möjlighet till optout. Det vara lätt att avregistrera sig från utskicken, för oönskade SMS leder till stor frustration, avsluta med uppgifter hur kund kan avregistrera sig på ett enkelt sätt. Ömsesidig respekt skapar bättre relationer.

Välj rätt system för leadshantering för bästa resultat på SMS-utskick för att få fler bidragsgivare och kunder

För att lyckas med SMS-kampanjer behöver dessa integreras som del i leadshantering och/eller befintliga adresslistor. Verify Connect är kompatibelt med olika CRM-system som har funktioner för SMS-utskick.

Verify Connect är ett verktyg som underlättar när ni ska tvätta listor och det går att berika med mycket annan information. För precis som vid andra kampanjer behöver SMS-utskick segmenteras. Med Verify Connect går det även att matcha dubbletter och hitta existerande kunder eller bidragsgivare.

Det är även viktigt att kunna använda olika parametrar, med bra verktyg går det att segmentera enklare och utifrån olika variabler. Boendeform och adress kan vara viktig information vid olika kampanjer, det gör att erbjuda leads eller befintliga kunder rätt erbjudanden.

Verify Connect är också helt GDPR-säkert vilket är ett krav när det kommer till att arbeta med personuppgifter.Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler bidragsgivare eller kunder via SMS, e-post eller telefon?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!