Din integritet är viktig för oss på Leadit Online Nordic AB . För att göra informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter mer transparent och överskådlig, har vi strukturerat vår integritetspolicy i olika delar. Vilken del av integritetspolicyn som är tillämplig för dig beror på om du besöker vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på något sätt kontaktat oss på Leadit Online Nordic AB . I varje del av integritetspolicyn beskrivs mer detaljerat vilka personuppgifter vi har och hur vi använder dem. Du hittar även information om dina rättigheter och hur du nyttjar dessa.

Integritetspolicy för webbplats och nyhetsbrev

I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Leadit Online Nordic AB är personuppgiftsansvarig och har ansvaret för alla personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktformuläret på hemsidan. Vår företagsinformation, organisationsnummer och kontaktformulär finns på hemsidan.

Personuppgifter – definition och vad vi registrerar

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller hitta en enskild person i ett sammanhang.

När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företags namn eller annan information för att underlätta effektiv hantering av ditt besök.

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kommer att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

· när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss vid beställning av information om våra produkter eller tjänster, oavsett om beställningen görs med hjälp av beställningsformulären på denna webbplats, genom telefonsamtal eller genom fysiskt möte

· när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss via e-mail

· när du tecknar prenumeration på våra e-postdistribuerade nyhetsbrev

· när du laddar ner dokument från vår webbplats

· när du anmäler dig till något av våra arrangemang eller seminarier (inklusive webbinarier)

· från öppna offentliga källor, t.ex. LinkedIn, Twitter eller företagswebbplatser

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig när du tecknat prenumeration på vårt nyhetsbrev, svarat på en enkät eller någon marknadskommunikation, ringt oss, navigerat på vår webbplats eller använt dess funktioner, i nedan beskrivna syften.

· För att följa din användning av våra webbplatser och våra nyhetsbrev, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll och de produkterbjudanden som bäst motsvarar dina intressen och behov, samt få en korrekt uppfattning av vilket innehåll i nyhetsbreven prenumeranterna finner mest intressant.

· För att kunna besvara förfrågningar och beställningar och/eller tillhandahålla de beställda tjänsterna, inklusive respons på dina förfrågningar.

· För att kunna skicka ut t ex marknadsmaterial, enkäter eller annat webbplatsmaterial samt för att sköta uppföljningen gentemot dig efter förfrågningar per e-post eller telefon. Vår databehandling bygger på kontrakt eller överenskommelse samt på en avvägning mellan vårt legitima intresse och förfrågningens avsändares, våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.

Våra nyhetsbrev

Om du har tecknat prenumeration på våra nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen när som helst genom att klicka på uppsägningslänken som finns i alla utskickade nyhetsbrev. Alternativt kan du avsluta prenumerationen genom skicka in din uppsägning med hjälp av kontaktformuläret på vår hemsida.

E-postkommunikation

Viktigt! Kommunikation per e-post medför alltid säkerhets- och konfidentialitetsrisker. Ett e-postmeddelande är i dessa avseenden jämförbart med ett vykort. Du bör därför inte skicka e-postmeddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller sådant du inte vill att obehöriga ska kunna läsa.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem.

Vi vidtar dessutom en rad säkerhetsåtgärder när en användare anger, skickar eller läser sin information, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ej personligt identifierbar besöksinformation kan emellertid komma att lämnas ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar beroende på ändamålet vi använder dem för. Vi uppdaterar rutinmässigt prenumerantlistorna för vårt e-postdistribuerade nyhetsbrev och raderar uppgifterna om prenumeranter som inte längre är aktiva.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

· Tillgång: Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi har lagrade om dig samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.

· Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.

· Radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad. Om du är upphovsman till något innehåll på vår hemsida och vill ha detta innehåll raderat, vänligen meddela oss detta.

· Begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall, exempelvis om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller om du motsätter dig vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkarna för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt data relaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Mer information hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv respektive http://www.google.com/intl/sv/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill påpeka att Google Analytics utvidgades på vår hemsida med koden ”anonymizeIp ();” för att anonymisera IP-adresser, varvid den sista oktetten raderas.

Övriga verktyg

Vi använder oss för närvarande av Active Campaign för e-marknadsföringsändamål. Deras sekretesspolicy finner du här: https://www.activecampaign.com/privacy-policy

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter! Kontakta oss på via kontaktformuläret på hemsidan.

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land.