E-post dominerar vid leadsgenerering – 5 anledningar

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Vid leadsgenerering är e-post fortfarande den i särklass mest dominerade kanalen som efterfrågas. Det kan tyckas märkligt då e-posten kom långt innan både Internet, smarta telefon, sociala medier och den enorma uppsjö av appar som finns. Det finns fem anledningar till detta:

 • Enorm målgrupp
  4,1 miljarder användare av e-post vilket förväntas öka till 4,5 miljarder år 2025. Jämfört med Facebook som har 2,96 miljarder användare är e-post fortfarande den dominerade marknadskanalen för att nå konsumenter direkt med erbjudanden.
 • Större benägenhet att köpa
  Eftersom mottagarna av företagens nyhetsbrev har godkänt att få erbjudanden är dessa mer benägna att ta del av de erbjudanden som erbjuds. Detta till skillnad från beteendet på sociala medier där användarna mer är ute på de plattformarna (Facebook, TikTok, Instagram etc) för sociala aktiviteter med vänner, få nyheter och inspiration mm. Genom en väl genomförd strategi för nyhetsbrev kan företagen lära mottagarna om dess produkter vilka då med tiden blir mer informerade om företagets utbud och varumärke.
 • Högre uppmärksamhet
  E-post uppmärksammas ca 14 gånger högre än motsvarande meddelande/ information via sociala medier. E-post kommer att nå exakt den mottagare som önskas jämfört med annonsering på sociala medier där man enbart når önskad målgrupp vilket inte alltid är rätt personer.
 • Personlig information
  Via e-post är det möjligt att göra helt personliga, riktade nyhetsbrev utifrån tidigare köp, demografi mm. Med ett GDPR-säkrat samtycke har företaget även möjlighet att lagra e-postdressen i en egen databas dvs äger själva datan. Det är möjligt att analysera användarbeteendet utifrån öppningsfrekvens, klicks, köp mm. Detta gör det möjligt att göra nyhetsbrev utifrån personliga preferenser så som intressen, behov och övriga preferenser.
 • Avancerad automatisering
  Via e-post är det möjligt att göra automatiserade flöden av utskick baserat på en mängd olika parametrar t ex köp, klicks, intressen, användarbeteende på hemsidan. Det skapar helt andra möjligheter att rikta erbjudanden automatiskt till användarna vilket inte är möjligt via sociala medier idag.

Läs även vidare om leads, e-postmarknadsföring samt leadsgenerering i de övriga artiklar inom dessa ämnen i bloggen.


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för er nykundsförsäljning?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!