Köpa adresslistor eller ringa på egen kunddatabas – vad ska man välja?

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Ringer ert företag idag på er egen kunddatabas och ni vill skala upp volymen? Står ert företag inför att börja med telemarketing eller skala upp volymen? Att locka nya kunder eller hitta rätt leads är avgörande för företag som vill etablera sig eller växa. Det finns, grovt indelat, två sätt att komma i gång eller skala upp telemarketing mot privatpersoner; antingen köpa adresslistor från 3:e part eller ringa på egen databas. Vill läsa om hur du som företag kan samla in egna leads genom leadsgenerering, läs då denna artikeln.

Här går vi igenom för- och nackdelar med respektive sätt. Det inkluderar även vad ni bör tänka när det kommer till att köpa adresslistor kontra att ringa på egna listor. 

Att ringa på egen databas

Att ringa på egen intern databas är enkelt och har en låg kostnad. All information om leads eller kunder finns, och kräver sällan mycket bearbetning. Dessutom om allt är i sin ordning och arbetar företaget enligt GDPR:s alla krav är listorna mycket säkra att använda. 

Så varför inte bara använda egna listor? Det handlar om att få tillgång även till nya kunder genom leads. Visst går det att bearbeta befintliga kunder genom att erbjuda exempelvis tilläggstjänster eller nya tjänster som företaget lanserar. Det är även möjligt att binda befintliga kunder när deras avtal är på väg att löpa ut. Samtidigt finns det en begränsning hur mycket det går att bearbeta den egna databasen. Är företaget nystartat finns dessutom sällan en bra egen databas. Skala upp kan också bli mycket svårt om det inte finns riktigt bra leadshanteringsystem om man arbetar med egna listor.

Köpa adresslistor eller ringa på egen kunddatabas - vad ska man välja?

Fördelar att ringa på egen databas

Nackdelar att ringa på egen databas

 • Ni har fullständig kontroll på data och att listorna är GDPR-säkra.
 • Kostnaden är mycket låg eller till och med gratis.
 • Det är enkelt att starta.
 • Kontaktas kunder på rätt sätt går det att öka merförsäljning och kundbindning.
 • Svårt att bearbeta om det inte finns några lämpliga prospekt att tillgå.
 • Ringa befintliga kunder för många gånger kan ha en motsatt effekt.
 • Nystartade företag har sällan en tillräckligt stor databas för att kunna bearbeta.
 • Kan vara svårt att skala upp om inte företaget är bra på leadshantering i olika kanaler.

Att köpa adresslistor och andra alternativ

Det går att köpa adresslistor alternativ hyra eller långa färdiga databaser med kontaktuppgifter till privatpersoner. När det kommer till att köpa, låna eller hyra adresslistor skapas nya möjligheter. 

Det kan vara att få listor med precis rätt målgrupp och få listor med adresser helt utefter företagets önskemål och behov för att kunna nå nya målgrupper. För nystartade företag, eller om ni vill öka era marknadsandelar snabbt är det smidigt alternativ att köpa listor.

Att köpa adresslistor har även utmaningar. Först handlar det om att hitta en pålitlig leverantör som lever upp till alla krav som ställs med hänsyn till personuppgifter. Kvalitén på listorna kan variera mellan olika företag vilket ställer krav på beställaren. 

För beställaren kan det innebära en del arbete som behöver vara noga med sin kravspecifikation för att få optimala adresslistor. Därför kan det vara bra att ta hjälp vid kravspecifikationen om företaget inte har någon erfarenhet av att ta fram analyser. 

Fördelar med att köpa, låna eller hyra adresslistor

Nackdelar med att köpa, låna eller hyra adresslistor

 • Det går att nå nya målgrupper med precision
 • Bra för företag som är nystartade eller för företag som saknar bra databas.
 • Det går snabbare att öka marknadsandelar.
 • Ett bra sätt att arbeta kontinuerligt med försäljning och för att arbeta med ringda samtal per vecka/månad.
 • Bra vid lansering av nya produkter och tjänster genom att kunna arbeta med rätt målgrupper.
 • Går att undvika att ringa befintliga kunder om listorna har bra kvalitet.
 • Ställer krav på att beställaren när det kommer till kravspecifikation och målgruppsanalys.
 • Kan vara begränsningar i hur adresslistorna får användas 
 • Det är en högre kostnad och kräver en investeringsbudget.
Köpa adresslistor eller ringa på egen kunddatabas - vad ska man välja?

Råd och tips om ni står inför att köpa adresslistor

Vill ni nå ut till nya målgrupper eller snabbare öka era marknadsandelar inom befintlig målgrupp är att köpa, hyra eller låna adresslistor effektivt. Företag som specialiserar sig på att samla in leads i olika kanaler kan erbjuda riktigt bra adresslistor. Innan ni börjar en beställning är det bra att tänka på:

 • Sammanställ vilken typ av adresslistor ni behöver, det inkluderar målgrupper ni är intresserade av. 
 • Ska ni bearbeta nya målgrupper går det i regel att få hjälp av målgruppsspecialister vilket kan vara väl värt investeringen.
 • I kravspecifikationen kan det även finnas tekniska krav. Det vill säga hur ni behöver få listorna för att kunna integrera dem i era system.
 • Ni kan i regel även välja både kalla och varma leads med respektive fördelar. Många företag som levererar adresslistor till telemarketing mot privatpersoner har många variabler att välja på.
 • Tänk på att alltid vara extra observanta på att företaget arbetar korrekt på GDPR och samtycke vid inhämtning och lagring av personuppgifter.
 • Det är viktigt att jobba med aktuella register ur GDPR-synpunkt. Helst inte mer än 30 dagar gamla. Här är det även viktigt att ha kontroll över vilka uppgifter som finns sparade om en person. 

Nyetablerade företag som ska börjar arbeta med telemarketing mot privatpersoner kan med fördel överväga att ta experthjälp från start till färdiga listor. Det kan innebära en viss extra kostnad som går att ta igen vid expansion.

Köpa adresslistor eller ringa på egen kunddatabas - vad ska man välja?

Avslutningsvis, köpa adresslistor eller ringa på egna?

Att köpa adresslistor som håller hög kvalitet och där det går att få rätt målgruppsindelning gör att det går att expandera snabbare. Det är också det bästa alternativet för företag som saknar bra databas att ringa på. För företag som arbetar kontinuerligt med att nå ut till kunder minskar det även risken för att överarbeta befintliga kunder.

Fördelen med att använda sina egna listor är att det är billigt. Det skapar även en bra relation till befintliga kunder och är säkert om företaget arbetar enligt GDPR med personuppgifter. För de flesta företag är det bra att kombinera att använda egna adresslistor med att köpa adresslistor nykundsbearbetning. Det ger i regel alltid en mycket bra effekt på försäljningen!


[activecampaign]

Vill du också få fler leads för telemarketing mot privatpersoner?
Leadit Online är experter på att ta fram adresslistor för direktmarknadsföring vid försäljning av finansiella produkter och tjänster. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och offert!