Guide: 5 tips för att lyckas med telemarketing mot privatpersoner

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Ring så handlar de! Om det ändå vore så enkelt. Lyckad telemarketing bygger på en god grund att stå på. Dessutom gäller det att förstå hur den information ni får med en telefonkampanj kan användas för mer-sälj. Vi tar en titt på vad du måste vara medveten om för att lyckas med telemarketing. Läs vidare och notera innan du drar igång nästa telemarketingkampanj mot privatpersoner! Självklart är det även viktigt att veta vilka lagar, regler samt riktlinjer som gäller för telemarketing mot privatpersoner.

1. Sätt tydliga mål för telemarketing

Det är verkligen viktigt att börja telemarketing mot privatpersoner med tydliga mål. Bena ut vad ni vill åstadkomma med kampanjen. Handlar det bara om att sälja mer eller finns det också en tanke om att skapa nya kontakter och att cementera ert varumärke? Kan det rentav vara så att ni tänker använda telemarketing insatsen för att förstå mer om er kundgrupp?

Möjligheterna är många men om det ska bli kännbara resultat så måste ni jobba med målsättning. Teckna ner den och se till att alla som kommer att vara med i säljteamet är väl insatta i vad målen är.

Telemarketing
Sätt tydliga mål för telemarketing

2. Bestäm i förväg hur resultaten ska mätas

Telemarketing
Bestäm i förväg hur resultaten ska mätas

Det kan vara smart att tänka på resultat redan innan det första samtalet har genomförts. Detta helt enkelt för att er telemarketing bör ha med en metod för insamling av information och resultat så att ni kan mäta och utvärdera dessa.

Om ni lyckas eller inte hänger givetvis ihop med en tydlig målsättning. Ni bör vid någon tidpunkt se på hur resultaten motsvarar målen. Det kanske är bra att göra detta redan innan kampanjen är genomförd för att kunna införa vissa justeringar om det behövs.

Ett dynamiskt förhållningssätt till resultaten kan fungera mycket bra när det finns en projektledare som jobbar kontinuerligt med att följa upp och utvärdera. Planera in hur ni ska jobba med mätning av resultat och när. Det kan vara en stor hjälp både för pågående telemarketing och för kommande säljkampanjer.

3. Utvärdera vilka interna resurser som finns

Är ni redo för att genomföra telefonförsäljning internt eller finns det bitar som måste förberedas? Lyckad telemarketing kräver flera viktiga bitar som ska hanteras av personer som på olika sätt jobbar med projektet. Följande resurser är särskilt viktigt att utvärdera i förväg:

  • System – Telemarketing som lyckas sätts i system så att man får en effektivitet och så att projektet drivs framåt i snabbare tempo.
  • Dialer – Har ni tekniken som kan göra det snabbare och lättare för de som ska sälja på telefon att komma i kontakt med potentiella kunder? Det är ju mycket lättare för en säljare att klicka på knappen för att ringa istället för att slå ett nummer och hålla reda på vilka man redan har ringt till. Dialer-system kan vara ganska dyra men är smarta investeringar då de sparar tid.
  • Databashantering – Med varje samtal så byggs det en databas. Den innehåller information om det som sålts, vad som kanske kan bli ett säljtillfälle och mer. Hur kommer ni att jobba med detta? Det går ju att skapa lösningar med molntjänster såväl som med interna CMS-system.
  • Utvärdering av kampanjer – Hur kommer ni att utvärdera en säljkampanj när den är över? Finns det en person som kan ha ansvar för detta?
  • Budget – Det krävs förstås en budget för att täcka alla utgifter som blir självklara då telemarketing mot privatpersoner ska genomföras. Detta oavsett om ni tar hand om telefonförsäljningen internt eller om ni lägger ut den på ett call center.

Det kan också vara bra att se på vilka som kommer att vara med och driva igenom projektet. Det kommer att krävas en projektledare såväl som nyckelpersoner. Alla som är med och genomför telemarketing bör vara väl insatta i den plan som finns och vilka mål man vill nå.

Det kan till exempel krävas regelbundna möten där man påminner om detta och kör lite uppdatering om vad som har gjorts och vad som är kvar att göra. Det är viktigt att alla som deltar i telemarketingkampanjen känner sig delaktiga och förstår sin roll.

Motivation kan genereras på flera sätt. Inte bara med morötter för de som tar hand om själva samtalen och jobbar aktivt med att genomdriva sälj. När ni jobbar som team och ser på hur kampanjen utvecklas så påverkar det stämningen och den energi som genomsyrar er telemarketing.

4. Ta fram ett attraktivt erbjudande

Telemarketing
Ta fram ett attraktivt erbjudande

Det kanske är så att ni sedan länge har ett väldigt attraktivt erbjudande som alltid fungerar väl. Eller så är det dags att forma ett nytt erbjudande som är särskilt till för er telemarketingkampanj. Det finns fördelar med att ha något exklusivt att komma med då ni ringer till privatpersoner som kan ha hört om er tidigare.

Det är också en styrka för den som jobbar som telefonförsäljare att veta om att det som erbjuds i kampanjen är speciellt. Det gör det lite lättare att genomföra en pitch och att motivera samtalet. Se alltså noga över vad ni erbjuder med samtalet och om detta kan vara något helt nytt och unikt.

5. Använd rätt adresslistor och ringlistor för telemarketing

Vem ska ni ringa till? Här finns det flera viktiga aspekter att beakta. Det är givetvis möjligt att börja med en helt ny adresslista med leads som är inköpta för den specifika kampanjen. Alla som finns med på listan är nya kunder som ni tar kontakt med för första gången.

Det är också möjligt att ringa personer som har visat intresse men ännu inte köpt något från er. Det här är information som ni kan ha från tidigare telemarketingkampanjer mot privatpersoner och som också kan bli aktuellt under en pågående kampanj. Det är ju många som kan be om att få tänka på saken en eller två dagar. Då är det viktigt med uppföljning från er sida.

Marknad/ ProduktBefintlig ProduktNy Produkt
Befintlig marknadRing på tidigare kunderRing på befintliga kunder alt. tidigare kunder
Ny marknadRekommenderas att köpa listorRekommenderas att köpa listor

Befintliga kunder är också en viktig grupp att höra av sig till. Här hjälper det att ha god ordning på när kunder har handlat och vad. Det ger en bättre inblick i vad de skulle kunna tänkas behöva just nu och då blir samtalet bättre riktat.

När det handlar om en helt ny kundgrupp eller marknad är det bra att köpa in färdiga listor med leads. Dessa kan förstås också användas för ett område där ni redan har genomdrivit flera telemarketingkampanjer. Då är det bra att jämföra tidigare data mot den nya listan så att ni kan se om alla adresser och namn är nya eller inte.

Som jag nämnde i denna artikeln finns det även 5 vanliga sätt att samla in leads för telemarketing.


Vill du också få fler leads för telemarketing mot privatpersoner?
Leadit Online är experter på att ta fram adresslistor för direktmarknadsföring vid försäljning av finansiella produkter och tjänster. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och offert!