Få fler bidragsgivare via e-postmarknadsföring: 7 tips!

Artikeln uppdaterades september 9, 2022 av Olof Brolien

Att få fler bidragsgivare via e-postmarknadsföring och nyhetsbrev är ett effektivt sätt att öka intäkterna för organisationer och ideella föreningar. Nyhetsbrev fyller en viktig funktion för att kommunicera direkt till personer som stödjer organisationen. För icke-vinstdrivande organisationer och ideella föreningar är nyhetsbrev även kostnadseffektivt, det går snabbt att få ut mycket information och till rätt personer vid rätt tidpunkt.

För att kunna arbeta effektivt med nyhetsbrev gäller det att samla in nya prenumeranter och även att få personer att vilja anmäla sig till att ta emot nyhetsbreven. Det gäller även att skapa engagemang som gör att sponsorer fortsätta ge gåvor eller bli månatliga bidragsgivare. Här går vi igenom 7 tips som kan hjälpa till att lyckas med att få mer bidragsgivare via nyhetsbrev.

1. Säkerställ att ni samlar in nya prenumeranter i många olika kanaler för att få mer bidragsgivare

Det är viktigt att kunna samla in nya prenumeranter via den egna hemsidan och göra det lätt för besökare att bli prenumerant på nyhetsbreven. På samma sätt går det att uppmuntra att prenumerera eller samla in e-postadresser till personer som ger en gåva via SMS eller Swish.

Personer som ger gåvor och donationer till organisationen är redan intresserade av att stödja verksamheten. Därför är det lättare att få dem att anmäla sig för att regelbundet få information om olika kampanjer och händelser. 

Använder ni sociala medier är det lämpligt att marknadsföra nyhetsbrev även i dessa kanaler. Det gäller även vid samarbete med andra, be om att få informera eller ge länkar till era nyhetsbrev.

2. Gör det lätt för nya möjliga bidragsgivare att anmäla sig till nyhetsbrev och information via e-post

Besökare ska inte behöva leta eller anstränga sig för att anmäla sig till nyhetsbrev. Några tips är:

  • Anmälningsrutan ska vara synlig och tydlig på hemsidan. Helst ska den finnas på alla sidor där besökare kan komma in.
  • Optimera prenumerationsformuläret så det är lätt att fylla i och tillgängligt. Tänk på fonts, bakgrundsfärg och position.
  • Gör prenumerationsrutan tillgänglig i många olika situationer. Det kan vara när någon köper en vara i webbutiken, gör en donation via hemsidan eller fyller i ett formulär. 
  • Var tydlig med vad mottagaren får när den skriver upp sig, det går exempelvis att länka till tidigare utskick. Lova heller inget organisationen har svårt att hålla.
Gör det lätt att anmäla sig till nyhetsbrev och information via e-post

3. Verifiera alla inkomna prenumeranter för att få högsta kvalitet på nya bidragsgivare via nyhetsbrev

Att samla in nya prenumeranter är ett gediget arbete, att kontrollera inkomna adresser kräver en hel del. Fördelen är att det finns system som gör det lättare att arbeta med adresslistor och gör det möjligt att kontrollera dem i ett automatiserat flöde.

En del är att verifiera och se till att prenumeranter och dess e-postadresser är giltiga så nyhetsbreven och erbjudanden verkligen når personen. Felstavade domännamn är ett mycket vanligt fel, det vill säga @gmial istället för @gmail. Det finns olika lösningar på det problemet, att redan i formuläret ha en inbyggd funktion som varnar den som fyller eller att kunna sortera ut i efterhand.

Det ska vara enkelt att göra dubblettmatchning mot befintliga databas eller om det finns flera databaser, här har organisationer precis som företag användning av ett effektivt system för leadshantering. Bra verktyg gör det även enklare att bekräfta de som vill ta emot nyhetsbreven och få fler bidragsgivare.

4. Skapa relevanta mejlflöden med information för alla nya möjliga bidragsgivare

Marketing automation är till för att underlätta för företag och organisationer att arbeta med kundvård. För organisationer som är beroende av intäkter via donationer och gåvor finns det stor potential att skapa bättre mejlflöden med hjälp att rätt verktyg. Automatiserade mejlflöden kombinerar att erbjuda relevant information och ge mottagaren innehåll som är värdeskapande. Det leder till att de går att få mer bidragsgivare och samtidigt bibehålla intresset hos befintliga.

Eftersom det går att segmentera till vissa målgrupper går det att skapa automatiska flöden, eller workflows baserat på regler. När reglerna för mejlflöden väl är uppsatta sköts det mesta automatiskt vilket skapar mindre administration. Det kan låta krångligt men är enkelt med rätt system.

Få fler bidragsgivare och donationer

5. Tracking via pixlar för att följa beteende för att öka möjligheterna att få fler bidragsgivare

Tracking via pixlar låter organisationer och företag mäta beteende hos personer som besöker hemsidan. Det är fullt möjligt att samla in mycket information om besökare, från IP-adresser till geografisk plats till vilka sidor besökarna varit inne på. Informationen kan användas till riktade annonser och det går även ta mäta om en person i en databas besökt hemsidan.

Tracking via pixlar gör det också möjligt att optimera annonser och erbjudande samt föra statistisk. Däremot är det viktigt att det tydligt framgår att detta sker. All spårning ska hålla sig inom lagens ram.

6. Transparent och tydlig policy kring e-post för alla nya möjliga bidragsgivare

Var tydlig och respektera mottagaren av nyhetsbreven, det innebär att vara transparent i hantering av adresser och insamlade uppgifter. Det innebär tydlighet i om ni delar uppgifterna eller om det är för internt bruk. Gör det också möjligt för mottagare att enkelt avsäga sig prenumerationer eller pausa. Det bör finnas med i alla nyhetsbrev som går ut, helst med en länk där det går att avsäga sig prenumerationen direkt.

7. Använd ett starkt system för datavalidering och hantering av alla nya möjliga bidragsgivare

Verify Connect är ett verktyg som kan hjälpa icke-vinstdrivande organisationer och ideella föreningar att konvertera engångsgivare till månadsgivare. Bland annat genom att kunna vara ett starkt verktyg vid validering av data och automatisering av flöden.

Det finns många möjligheter att integrera med olika e-postsystem och CRM-verktyg. När organisationer använder Verify Connect går det lättare att administrera och berika data. Det går att ladda in data direkt via API, det går givetvis att ladda in data via fil.

Fördelen med Verify Connect är även att det är lättare att hantera GDPR-kraven som ställs vid hantering av personuppgifter. Bland annat genom möjligheter att begränsa åtkomst och kryptering. Manuell hantering av filer med personuppgifter har alltid en hög säkerhetsrisk. Verify Connect ger stöd för att kunna arbeta mer GDPR-kompatibelt.


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler bidragsgivare?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!