Välja adresserad eller oadresserad direktreklam

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Adresserad och oadresserad direktreklam är två olika metoder för direktmarknadsföring vilka båda är synnerligen kostnadseffektiva om det genomförs på rätt sätt. Det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna. Många företag använder sig av en kombination av den här typen av reklam. Det viktigaste är att man är har gjort utförliga analyser på vilken av dessa båda metoder som är lämpligast för verksamheten. Både adresserad samt oadresserad direktreklam är en effektiv metod både mot leads, prospekts eller för att få till merförsäljning mot befintliga kunder.

Vad är adresserad direktreklam?

Direktreklam som är adresserad har namn och adress tryckt på kuvertet/ brevet. Det innebär att den kan delas ut till de postlådor vilka här märkta med “Ingen reklam tack!”. När reklamen är adresserad så klassas den inte som vanlig allmän reklam utan det är ett personligt brev vilka brevbäraren enligt lag måste leverera.

Adresserad direktreklam kan skickas på tre sätt:

 1. Med vanlig post till brevlåda. Detta är fysisk adresserad direktreklam i form av brev eller kanske flyer.
 2. Med e-post. Det går också att skicka adresserad digital direktreklam till en e-postadress som har delats med dig.
 3. Med sms till telefon. Ett sms eller meddelande via appar som Whatsapp kan också vara en möjlighet då personen som får reklamen har gett sitt godkännande till detta.

Vad är oadresserad direktreklam

Oadresserad direktreklam är fysiska utskick vilka når en definierad målgrupp (leads, prospekts, befintliga kunder etc). Här är det vanligast med geografiska kundsegment dvs alla personer inom ett visst område får samma oadresserade direktreklam. Vanligt är annonsblad från lokala mathandlare, butiker, möbelaffärer samt inom hemelektronik.

Oadresserad reklam kan även distribueras på följande sätt:

 • Utskick till brevlådan i form av annonsblad, gratistidningar, opersonliga brev och kuvert etc. Här får man dock vara noga med att inte lägga oadresserad reklam i brevlådor som är märkta med Ingen reklam tack!
 • Flyers på parkeringar och i bostadsområden. Exempelvis på bilrutan på en parkeringsplats.
 • Present i butiker och på andra platser. Många plockar gärna med sig en liten flyer, reklamblad, kuponghäfte mm från en butik där de just handlat eller på gallerior etc. När reklamen ser ut som information och bidrar till att mottagarna bli nyfikna på innehållet denna distribueras på detta vis på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Välja adresserad eller oadresserad direktreklam

Fördelar och nackdelar med adresserad direktreklam

Ett reklambrev som skickas ut med namn och adress känns mer som ett meddelande och inte så mycket som reklam. Den som får utskicket förstår förstås vad det är men kommer ändå att ta en titt på det.

Adresserad direktreklam är ofta mycket lämplig i uppföljning av en redan etablerad kontakt. En kund som redan har köpt en produkt, eller ett lead som kan bli kund, kan ha ett stort intresse av att få mer information. Det kan ju röra allt från tillbehör till produkten som köps till helt nya produkter och tjänster inom samma kategori.

Fördelar med adresserad direktreklam är:

 • Reklamen känns mycket mer personlig.
 • När du jobbar med en kundbas kan du rikta varje reklambrev till rätt person.
 • Risken för att denna reklam hamnar i soporna på en gång är liten.
 • Med digital direktreklam som är adresserad kan det vara enkelt att få till ett samtal genom att uppmana till respons.
 • Den adresserade direktreklamen bygger på noggrann kundanalys och är därmed pricksäker.

Det finns förstås nackdelar med att använda med adresserad direktreklam. Den främsta är att detta kan kosta mycket mer än vad oadresserad direktreklam gör. Dels så är det ju så att varje utskick ska märkas med namn och adress vilket helautomatiska maskiner gör på ett mycket enkelt sätt.

Utöver detta så ska ju reklamen delas ut korrekt. Någon måste se till att varje utskick hamnar i rätt brevlåda. Här är det mycket enklare då det rör sig om adresserad digital direktreklam. Där sköter tekniken både adressering och utdelning på ett smidigt sätt.

Fördelar och nackdelar med oadresserad direktreklam

Den oadresserade direktreklamen är fortsatt mycket populär och denna metod är oftast mycket kostnadseffektiv. Utskick som informerar om attraktiva erbjudanden från lokala butiker och affärer är ofta uppskattat.

När en marknadsundersökning är genomförd och du vet var du kan nå nya kunder så kan ett attraktivt utskick som inte är adresserat fungera väldigt bra. Det gäller förstås att göra detta på ett smakfullt sätt som inte stör.

Det finns gott om exempel på flyers som folk vill ha och det motsatta. Det handlar mycket om hur designen ser ut och var flyers delas ut. När rätt målgrupp ser flygbladet så vill de ha det och tvärtom.

Fördelar med oadresserad direktreklam är:

 • Kostnadseffektiv eftersom varje man inte måste märka varje utskick med namn och adress samt att man sparar portokostnaden.
 • Effektiv metod då det är så pass enkelt att nå ut till många med budskapet.
 • Behöver inte ta fram adresslistor

Den stora nackdelen med oadresserad direktreklam är att den kan upplevas som opersonlig. Om den inte utformas på rätt sätt och skickas ut där det finns intresserade kunder så är risken stor att den bara ses som skräp. I värsta fall kan folk bli irriterade och då kan den här typen av direktreklam ge varumärket en negativ association vilket inte är önskvärt.

Summering

Vilken metod man som företag ska välja beror affärsmodellen samt budget. Genom en utförlig målgruppsanalys kan man även rentav kombinera adresserad direktreklam med oadresserad. En viss kundgrupp kanske får adresserad direktreklam medan den oadresserade direktreklamen fungerar bättre på ett annat kundsegment. Det viktigaste är att man analyserar utfallet och lär av vilken/ vilka metoder som mest kostnadseffektiva.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!