Vad är direktreklam (DR) – Utförlig guide

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Vad är direktreklam? Det är en marknadsföringskanal som där avsändaren har en direkt och ofta personlig kommunikation med en redan existerande eller en ny möjlig kund. Det betyder inte alltid att direktreklamen är i form av dialog. Ett företag kan skicka ett reklamutskick direkt till ett visst kundsegment utan att vänta på direkta svar från varje person som får utskicket.

Det finns olika typer av direktreklam och för all direktreklam är det avgörande att man är väl medveten om sina målgrupper. Med reklamen som riktas direkt till ett visst kundsegment kan man vara väldigt specifik och det är en stor hjälp då man vill lyckas med försäljning.

Vad är direktreklam?

Direktreklam är reklam som företag eller organisationer skickar direkt till en kund, existerande eller nya möjliga kunder dvs leads, med önskan om att få en handling, oftast köp av produkt eller tjänst. Det finns flera olika format vilka utformas utifrån vad avsändaren är mest kostnadseffektivt att nå önskad målgrupp.

Vad är direktreklam – vanliga kategorier:

  • ODR direktreklam – Detta är oadresserad direktreklam som kan skickas till alla som bor i ett visst område.
  • ADR direktreklam – Det här är adresserad direktreklam där man har namn och adress för varje mottagare tryckt på den informations som man skickar ut. Detta är ett personligare utskick även om man skickar samma text till olika kunder.
  • EDR direktreklam – dvs adresserad e-postreklam. Skillnaden mellan EDR och e-post som inte är personliga är att man på ett tydligt sätt visar mottagaren att detta e-postmeddelande är unikt för mottagaren.

Eftersom själva definitionen av direktreklam är att få mottagaren att göra göra en viss handling går det att skicka reklamen på många olika sätt. Det handlar inte bara om att göra utskick till brevlåda eller e-post.

Andra vanliga kanaler för direktreklam är:

  • SMS / MMS
  • Chatt

Målgruppsanpassad direktreklam

Det finns också en typ av direktreklam som inte skickas direkt till en brevlåda eller med e-post. Det här är reklam som kan synas i sammanhang där man vet att kundgruppen finns.

Exempel på målgruppsanpassad direktreklam är:

  • Utskick till ett visst med bostadsområde
  • Utskick till föreningar eller allmänna platser
  • Utskick via sociala medier eller chattprogram
  • Riktade annonser på forum och i sökmotorer
Direktreklam
Målgruppsanpassad direktreklam

Direktreklamen är effektiv och viktig

Direktreklam bidrar till att stärka kundrelationen till både existerande och nya kunder. Om man skickar ut ett reklambrev som framstår som brev istället för reklam kan det få mottagaren att stanna till och faktiskt läsa innehållet.

Det är inte bara formen på utskicket som ger denna reaktion. När man har arbetat med kundanalys och har en definierad målgrupp för ett visst projekt så kan ju även reklambudskapet anpassas.

Genom noggrann marknadsanalys kan man ta fram väldigt exakta målgrupper för att nå rätt med direktreklam. Det gör att den som får reklamen t ex leads inte alltid upplever det som reklam utan mer som information.

För exempelvis en redan existerande kund så är det ju ofta välkommet med ny information om en produkt vilken denne redan köpt. Det kan vara tillbehör som förbättrar användningen av den köpta produkten. För potentiella kunder är budskap som träffar mitt i prick vad gäller deras behov och problem välkomna.

Detta kräver ju att man förstår vilka problem och behov som föreligger. Om man har fått hjälp med korrekt kundanalys av kunddatabas är det mycket lättare att få insikter som styr reklamen i rätt riktning. Det är något som drastiskt kan förändra resultaten av en reklamkampanj.

Vilka bör använda direktreklam

Idag är det vanligt att välja direktreklam när reklambudgeten är begränsad. Det är vanligt att företag såväl som organisationer jobbar med den här typen av utskick. Både vanliga tryckta utskick och de som skickas elektroniskt.

Det kostar förstås mer att jobba med adresserad direktreklam som skickas till brevlåda som fysiskt brev, men detta kan ändå vara värt att satsa på för vissa typer av marknadsföringsprojekt. Tanken är att man med direktreklam får ut mesta möjliga av marknadsföringsinsatsen. Därmed kan vi säga att metoden är till för alla som vill få ut ett budskap om produkt eller tjänst.

En verksamhet som har en kundklubb eller en e-postlista kan jobba på ett effektivt sätt med direktreklam. Det kan röra sig om personliga meddelanden till varje enskild kund i enlighet med det de har handlat eller visat intresse för. Det kan också vara riktade budskap till ett visst kundsegment bland existerande kunder.

Direktreklam - vad är direktreklam definition

Direktreklamen är viktig för kommunikation med existerande kunder

Det är som bekant lättare att behålla existerande kunder än att skaffa nya. Direktreklamen är ett väldigt viktigt verktyg i arbetet med att hålla god kommunikation med existerande kunder.

Den hjälper till att hålla kontakten och att se till att nuvarande kunder inte försvinner till konkurrenter för att man inte erbjuder något nytt eller attraktivt. Detta kräver också god analys av kundernas behov och förväntningar. Men det fina med direktreklamen är att man slipper spilla tid och pengar på kommunikation som inte ger något.

Med skräddarsydd reklam är det mycket lättare att behålla kunder. När en kund redan har köpt är det mycket troligare att de är mer benägna för förslag på andra produkter och tjänster för samma företag. Det beror på att det redan finns ett kundförhållande förtroende vilket man bygga ut med personlig och riktad direktreklam.

Summering

Direktreklam är riktad reklam från dig till existerande och potentiella kunder dvs leads. När direktreklam är som bäst leder den till en omedelbar respons från kunder som vill veta mer eller beställa produkt eller tjänster.

Direktreklam är en mycket kostnadseffektiv form av marknadsföring eftersom man bara lägger resurser på de målgrupper som kan antas ha ett faktiskt behov. Därmed passar direktreklamen väldigt bra för de allra flesta verksamheter och för olika typer av marknadsföringsprojekt.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!