Adressregister och adressköp

Vi har adressregister och adresser för utskick, ADR, telemarketing och försäljning!

Leadit Online hjälper dig att ta fram kontaktinformation för dina marknadsförings-
och säljaktiviteter mot privatpersoner. Med våra kvalitativa och uppdaterade
adressregister når du enkelt ut till rätt målgrupp med rätt budskap.

Genom att använda våra adresser får våra kunder bästa möjliga resultat för all direktmarknadsföring och försäljning mot privatpersoner.  Våra adressregister är anpassade för att kunna genomföra  adresserad direktreklam, oadresserad direktreklam, utskick mot privatpersoner och företag, telefonförsäljning / telemarketing mot privatpersoner. För alla adressregister och adresser finns det många möjligheter för segmentering. Därmed kan våra kunder alltid nå rätt målgrupp.

Adressregister för rätt målgrupp

Vi tar fram adressregister och adresser vilka har unik profil utifrån önskad målgrupp. Detta är särskilt värdefullt i de fall våra kunder önskar nå målgrupper som är unika för just deras produkter och tjänster. Genom att ta fram en så exakt målgrupp som möjligt ökar resultatet på kampanjerna. Det medför också en högre konvertering vid försäljningen vilket ger en lägre total säljkostnad samt att kunden når sina försäljningsmål snabbare jämfört med andra adresslistor. Vi kan även matcha telefonnummer mot NIX-registret. Undvik därmed negativ kritik och få bättre samtal helt enkelt.

Hitta nya kunder med rätt adresser

  • Urval utifrån marknadsföringsändamål mot privatpersoner
  • Bearbeta rätt kunder med rätt erbjudande
  • Få effektivare hantering av era kampanjer
  • Adressurval för alla branscher; elbolag, finans, försäkring, hälsokost, media, telekom & service mm.

Kontakta oss idag för offert!

Vanliga frågor & svar

Varma leads är adresslistor över privatpersoner vilka har angett intresse för en viss produkt via undersökningar/ enkäter online exempelvis att de har privatlån, använder hälsokostprodukter, önskar få information om en viss försäkring mm. Varma leads används oftast för telemarketing och ger då möjlighet för säljagenten att hänvisa till både personens deltagande i undersökningen/ enkäten samt till det intresse/ behov som angavs. Det ger då en bättre öppning i samtalet. Varma leads ger i regel betydligt högre konvertering jämfört med vanliga adresslistor!

Adresslistor kan levereras via två olika sätt;
leverans via e-post där datafilen är lösenordskyddad
leverans via en länk där kunden för ladda ner filen

Enligt GDPR måste all persondata vara lösenordskyddad. Har en fil med persondata mottagits via e-post måste denna fil omedelbart tas bort efter den har sparats i kundens system (CRM, dialer, databas etc).

Ja! Alla adresslistor vi säljer matchar vi alltid mot NIX-registret. I enstaka fall har kunderna avtal med NIX och önskar göra det själva men i regel gör vi det åt våra kunder.

Ett lead är med en kort definition en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter och kallas för ”varma leads”. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Ja, absolut! Vår kärnkompetens är att ta fram just adresser, adresslistor, ringlistor för just telemarketing. Ibland säljer och levererar vi direkt till det callcentret genomför själva säljkampanjen men oftast är det slutkunden som köper adresserna.  

Följande segmenteringar är möjliga:

Demografisk; kön, ålder, inkomst, singelhushåll/ samboende, boendeform (hus, villa, hyresrätt, bostadsrätt), äger bil (bilmärke, bilens ålder)

Geografisk: postnummer, ort samt bor på landsbygd respektive i tätort/ storstad

Psykografisk: intressen samt åsikter vilka samlas in via enkäter/ undersökningar online.

Övriga segmenteringar: har räntekostnader dvs har banklån idag, köpkraft, elområde, nätområde samt nätägare.

Söker du andra segmenteringsmöjligheter? Kontakta oss i så fall!

Ja, alla adresser och adresslistor kan användas för både postala utskick (direktreklam) samt övrig direktmarknadsföring och försäljning till privatpersoner.

Det beror på följande;

Vill ni öka er försäljning med befintliga produkter?
Har ni möjlighet att göra merförsäljning till befintliga kunder med flera produkter?
Vilka mål har ni för er försäljning?
Vilka resurser (personal, budget, intern kompetens etc) för att nå målet?

I regel är det bra att köpa adresser och adresslistor när man som företag vill öka sin försäljning med befintliga produkter eller testa en ny produkt på en ny målgrupp. Att köpa adresser är effektivt när företag vill öka sin omsättning vid direktförsäljning till privatpersoner/ konsumenter. Det är även bra för nystartade företag som inte har en stor kunddatabas och som vill snabbt öka sina marknadsandelar.

Ja, via digitala verktyg kan vi samla in prenumeranter för nyhetsbrev för privatpersoner. Alla nya prenumeranter har då självklart ett giltigt samtycke samt är insamlat enligt GDPR.