Telemarketing av telekom, bredband och betal-TV: 5 tips

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Betal-TV, telekom och bredband är populära tjänster som erbjuds av ett flertal aktörer på marknaden. Alla dessa har ofta en bindningstid som kunden måste förhålla sig till innan de kan byta. Eftersom det kan verka komplicerat att byta operatör, är det gynnsamt för kunden att få prata med en säljare som kan förklara hur byten går till samt besvara eventuella frågor.

Ett effektivt sätt att sälja dessa typer av tjänster är telemarketing.

Varför välja telemarketing?

Med telemarketing kan du få en personlig relation med dina kunder och prospekts. Idag använder allt fler företag digital försäljning som banners, e-post och sociala medier för att nå ut med sitt erbjudande. Visst är digitala kanaler kostnadseffektiva och enkla att administrera men det som saknas är den personliga kontakten, vilken behövs när det kommer till mer avancerad försäljning. För dessa tjänster är telemarketing att föredra eftersom det leder till fler konverteringar och högre ROI

Utöver att skapa personliga relationer kan telemarketing även användas till att samla in åsikter. Du kan med kort varsel lyssna på dina kunder och anpassa både pågående och framtida kampanjer. Ett mycket effektivt sätt att proaktivt bearbeta marknaden.

Telemarketing av telekom, bredband och betal-TV: 5 tips

Telemarketing för telekom/ bredband/ betal-TV

Bredband, mobilt bredband, mobilabonnemang och betal-TV är konkurrensutsatta tjänster där kunderna rekommenderas att varje år se över sina val. För säljdrivna företag som är verksamma på dessa typer av marknader är det viktigt att hela tiden vara steget före konkurrenterna. Här skiner telemarketing som det perfekta verktyget för att inte bara kartlägga vilka tjänster målgrupperna redan har, utan också erbjuda dem mer intressanta paket.

För kunder som inte väljer att varje år se över sina val är det ändå viktigt att påminna dem om vilka tjänster de valt, erbjuda nya abonnemang med förlängda bindningstider och även passa på att marknadsföra kringliggande tjänster.

Att tänka på när du köper telemarketing

Trots att vi alla är ganska vana vid telemarketing – antingen som kund till ett bolag eller till och med arbetat som telemarketer – finns det några viktiga punkter att ta hänsyn till inför en ny kampanj. Viktiga lagar och regler gällande telemarketing kan du läsa om här istället.

1. Ha en väl genomtänkt strategi

Vid köp av telemarketing är det viktigt ha en genomtänkt och strukturerad strategi. Det gäller att veta exakt vad du erbjuder och hur det ska paketeras för att locka dina målgrupper. Försäljning av telekomprodukter såsom mobilabonnemang, betal-TV och bredband måste ligga på ungefär samma pris som konkurrenterna och helst erbjuda ett större eller bättre utbud av tjänsten. I din strategi ska det också ingå hur länge kampanjen ska hålla på, vad dina mål är och hur du ska ta dig dit.

2. Tydliga målgrupper

Vill du sälja telekomprodukter till nya prospekts eller vill du förnya/utöka försäljningen till existerande kunder? Att sälja till nya prospekts är svårt då du måste identifiera vad som kan få dem att genomföra bytet. Är det ett billigare pris, fler tjänster eller bättre villkor som kommer få dem att gå över? För den här typen av försäljning är det viktigt att ge säljaren tid att förklara, lyssna och formulera argument. Kunder som känner sig hörda är lättare att vinna över.

3. Träffsäkra telefonlistor

Oavsett vilken strategi du använder eller målgrupp du vill nå behöver du telefonlistor av hög kvalitet. Att ringa felaktiga nummer eller personer som inte har behov av dina produkter eller tjänster är slöseri med värdefull tid. Med kvalificerade och träffsäkra kontaktlistor ger du säljarna bästa möjliga förutsättningar att lyckas samtidigt som når dina mål snabbare.

4. Löpande rapportering och jämföra mot mål

Att få löpande rapportering under kampanjens gång är otroligt viktigt. Med siffror och feedback från säljarna kan du göra justeringar och anpassa kampanjen. Genom att använda enkla nyckeltal, så kallade KPI:er, kan du löpande jämföra mot dina mål och välja att antingen öka takten eller trappa ned antalet säljsamtal.

5. Ta del av säljmanus

När telefonförsäljare berättar om dina produkter eller tjänster till dina kunder eller prospekts så representerar de ditt företag. Det är därför av absolut vikt att du tar del av deras säljmanus innan kampanjen drar igång. Om information eller erbjudande inte stämmer överens med vad kunden faktiskt får så kan hela kampanjen ge bakslag och ha mycket negativa konsekvenser.

Uppföljning när du använder telemarketing

Efter att kampanjen för dina telekomprodukter såsom mobilabonnemang, betal-TV och bredband är avslutad är det viktigt att utvärdera vad som kan göras bättre nästa gång. Uppföljning kan genomföras som telefonintervjuer eller digitala enkäter till hushåll som kampanjen haft kontakt med. Med informationen kan du anpassa och justera framtida kampanjer.

Få hjälp av en expert med din telemarketing

Det finns mycket att tänka på när du ska sälja tjänster inom exempelvis telekom, bredband och betal-TV. Om ditt företag inte har intern kunskap eller erfarenhet av att optimera kampanjer så är det viktigt att ta in det utifrån. Vi på Leadit Online har över tio års erfarenhet av telemarketing och har arbetat med många aktörer för att hjälpa dem med sin försäljning.

Vi arbetar aktivt med kampanjen, erbjuder träffsäkra telefonlistor och ser till du får högre konverteringar. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag för professionell rådgivning!


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler nya möjliga kunder för produkter inom telekom, bredband eller betal-TV?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!