Telemarketing av lotterier – vad är tillåtet?

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Telemarketing av lotterier är tillåtet men det är avgörande för den förening/ organisation att känna till alla lagar som reglerar denna säljkanal. Sedan januari 2019 har vi en svensk spellag som tvingar speloperatörer att ansöka om en svensk spellicens för att kunna sälja sina spelprodukter. Idag är det bara ideella organisationer som använder intäkterna av lotterna för allmännyttiga ändamål som kan få licens för lotteriverksamhet.

En lottolicens betyder dock inte att man kan bete sig hur som helst och om du ska sälja lotter med telefonförsäljning så är det mycket viktigt att ha följa de lotterilagar som finns. Vi ska också ta en titt på de planer som finns för att förändra skriftlighetskravet för telemarketing av lotterier. Men först ska vi se lite närmare på vad som menas med lottoförsäljning via telefon.

Telemarketing av lotterier

Intressant nog så är lotter den enda spelprodukt som säljs med telefonförsäljning i Sverige. Andra spelprodukter får inte säljas genom telemarketing då det anses vara en alltför aggressiv form av marknadsföring.

Även om det har förekommit nyheter om utlandsregistrerade lotterier utan spellicens i Sverige som får lotteriförsäljning på telefon att framstå som fusk och båg så är det klart att det finns gott om seriösa aktörer. Det hela handlar om att förstå vilka regler som gäller för telemarketing av lotterier och att se till att varje säljare som engageras i projektet kan dessa regler.

I grund och botten så är det ju så att ett lotteri sällan kräver några större kostnad för konsumenten, jämfört med andra spelprodukter, och i regel har de flesta lotterier en kortare uppsägningstid, även vid försäljning av abonnemang för lotterier. Utredningar som har gjorts visar just att detta är ett av flera skäl till att det ändå inte är så många konsumentproblem vid telefonförsäljning av lotteriprodukter.

Telemarketing av lotterier – Vad är tillåtet?

Vilka regler gäller för ett lotteri?

Det finns tydliga regler för anordning av lotterier och dessa måste följas för att det ska vara möjligt att börja marknadsföra en lottoprodukt. Spelinspektionen klassar lotterier som en form av pyramidspel, vilka är olagliga om de kräver en insats, och i Sverige är det bara ideella föreningar och trossamfund som är registrerade som kan få lottolicens.

Detta ska inte förväxlas med de lotterispel som kan finnas på svenska spelsajter med licens. De ingår i licensen som är till för kasinospel och får enligt lag inte säljas genom telemarketing.

Några viktiga regler för lotterier att känna till är:

  • Ett lotteri ska ha stadgar som visar att det är till för att främja allmännyttiga ändamål i Sverige.
  • Lotteriet ska i huvudsak bedrivas för att tillgodose ett sådant ändamål.
  • Föreningen som säljer lotter kan inte neka någon medlemskap om det inte finns särskilda skäl för detta.
  • Det ska finnas ett tydligt behov av intäkter för verksamheten som lotteriförsäljningen kan bidra med.

Viktigt att noteraDet är mycket sällan möjligt för en privatperson eller ett företag att få lottolicens. Men det kan finnas undantag. Om lotteriet är utan insats eller för tillfällen då det rör sig om ett privat lotteri med låga belopp kan det vara tillåtet.

Även politiska partier måste hålla sig till de lottoregler som finns i Sverige. Det har bitvis varit heta debatter till exempel omkring hur partier som Socialdemokraterna har använt sig av offensiv marknadsföring av lotter på telefon till skuldsatta för att dra in pengar till partiet. Även andra partier har använt sig av lotterier för sina intäkter t ex Moderaterna som lanserade M-lotteriet år 2020.

Telemarketing av lotterier och lottoprodukter
juridik lagar regler

Säljare måste utbildas i telefonförsäljning av lotterier

Den som ska jobba med att sälja lotter via telemarketing måste lära sig de lagar som gäller för lotto samt vad gäller enligt Spelinspektionens bestämmelser. Om denna kunskap uteblir finns det risk för personliga utspel som inte alls håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet.

Att den som säljer lotterna tycker att det är ett väldigt fint erbjudande är ju en sak. Men om detta uttrycks i ord som får det att framstå som att det rör sig om självklara vinster och som dessutom kan upplevas som köptvång så är det inte i enlighet med svenska lottolagar.

Lotteriförsäljning på telefon och skriftlighetskravet

Skriftlighetskravet för telefonförsäljning infördes i september 2018. Detta krav är till för att en försäljare inte ska kunna ingå ett distansavtal muntligen då man aktivt kontaktar en konsument med telefonsamtal. Avtal kan bara ingås när konsumenten skriftligen har accepterats säljarens anbud.

Speltjänster och lotterier omfattas inte av skriftlighetskravet. Detta är något som regeringen vid flera tillfällen har utrett. Hittills har Riksdagen/ Regeringen inte sett någon anledning till att inkludera telefonförsäljning av lotter i skriftlighetskravet.

Att det inte införs något skriftlighetskrav för att sälja lotter via telemarketing har med de negativa effekter detta skulle kunna innebära för ideella organisationer. Ett sådant krav skulle ju kunna motarbeta de goda förutsättningar som är tanken med att göra det lättare för ideella organisationer att tjäna pengar på lotter via telefon.

Viktigt med en seriös samarbetspartner för att sälja lotter via telemarketing

När vi ser på händelser där ideella organisationer har ifrågasatts för försäljning av lotter som inte anses vara i enlighet med svensk marknadsföringssed så handlar det ofta om en säljare som uttrycker sig på ett tvivelaktigt eller rent av felaktigt sätt.

Frågan är förstås varför detta har skett och lösningen på den här typen av problem ligger med största sannolikhet i att se till att säljare förstår vad som gäller. De bör förstå att de kan skada projektet om de försöker vara kreativa och sälja fler lotter genom att få det att framstå som att det inte är försäljning och vinsterna är garanterade.

När lotteriförsäljning på telefon sker på korrekt sätt där syftet med lotteriet uttrycks klart och tydligt så kan det ju leda till många fler lotter sålda. Negativ uppmärksamhet på grund av överträdelser är inte önskvärda. Det gäller alltså att välja en samarbetspartner som kan sälja lotter via telemarketing på ett sätt som inte skadar föreningens goda namn.

Summering

För ideella organisationer såväl som för vissa privata aktörer är det lagligt att sälja lotter med telemarketing. Dessutom krävs det inget skriftlighetskrav för den här typen av försäljning. Det är dock viktigt att göra detta i enlighet med de regler som gäller för försäljning av spelprodukter i Sverige. Dessutom så bör det säljteam som ska hantera en lotterikampanj på telefon få särskild utbildning och vara väl insatta i varför det inte är lämpligt att agera på ett kreativt sätt för att sälja fler lotter!


Behöver din förening, organisation eller företag fler leads eller adresslistor för att få fler nya möjliga kunder för att sälja lotter eller andra produkter via telemarketing?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!