Välj system för leadshantering: guide med 3 punkter

Artikeln uppdaterades August 31, 2022 av Olof Brolien

Leadshantering och lead management leder till frågan om vilket system som är bäst för inbound marketing och för marketing automation. Innan ni väljer ett system är det viktigt att ha analyserat vilka befintliga utmaningar som finns för att kunna ta emot leads i nuläget. I analysen bör det även finnas med vilka utmaningar som finns med att hantera leads på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att tänka på den juridiska och legala aspekten i hanteringen. Är den automatiserade leadshanteringen GDPR-säkrad? Har ni manuell hantering av filer och personuppgifter, finns det då några säkerhetsrisker ur GDPR-perspektiv? Här kan du läsa mer om hur ni kan hitta det bästa lead management systemet för era behov.

1. Välj system för leadshantering utifrån företagets behov

Det finns olika verktyg och system för att förbättra inbound marketing och marketing automation. Mjukvaror kan kan stödja integrering mellan CRM-system och automatiserade flöden med marketing automation. Det gör att det går att få en bättre kundvård där även leads kan analyseras bättre eftersom det går att få en helhetsbild över hur en potentiell kund agerar i flera olika kanaler.

Här går det också att beakta hur det fungerar idag för att kunna bli än bättre på att fånga upp och analysera leads. Har företaget ett bra system för att sortera ut dubbletter, det vill säga så att inte befintliga kunder hamnar som leads. En annan fråga är om det finns samma information om kunder i flera olika system, och i så fall hur ska det sorteras. Sälj-och marknad kan få riktigt bra stöd med hjälp av rätt system och program om analysen av kommande behov tas med i valet av lead management system.

Välj system för leadshantering: guide med 3 punkter

2. Definiera för vad behöver ett system för leadshantering ska klara av

I valet av mjukvara eller lead management system är det viktigt att tänka på vilka integrationer som behöver göras. Tänk på att utgå från vart data kommer ifrån och vilka system ska data skickas till när det kommer till leadshantering.

Att kunna integrera CRM-systemet med leadshanteringsystem har många fördelar. Kundvården blir bättre och leads kan registreras från flera olika källor för att sen kunna arbeta fram rätt sätt att nå ut till kund. Det kan vara genom dialer, genom SMS-plattform eller e-postverktyg men också att kunna kombinera metoder. 

Lead management system kan hjälpa till att tilldela leads till säljare och olika säljgrupper beroende på område. Kampanjer blir lättare att hantera och det innebär att det går att modernisera flödet. Ni kan gå från engångskampanjer till att ha ett kommunikationsflöde med kunder och leads. Fördelen är också att det blir en personalisering av leads där ni får en bra helhetsbild sen går det att segmentera lead samt undvika dubbletter. 

Det är viktigt att system och mjukvaror även hjälper er att följa exempelvis GDPR. Det ska vara lätt att förstå hur personuppgifter lagras, vart de lagras och vem som kommer åt uppgifterna. Vid osäkerhet kring om systemet lever upp till kraven som ställs är det bra att kontakta en expert inom området.

3. Utred dessa 4 punkter vid val av system för leadshantering

Några punkter som är viktiga att ta speciell hänsyn till:

  • Går det att integrera med befintliga CRM-system eller finns det inbyggt CRM-system? Byta CRM-system kan innebära mycket arbete om det finns mycket befintlig information i databaser. Vissa går att integrera genom att använda tredjepartslösningar. 
  • Är systemet lätt att använda? Användarvänlighet är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av investeringen. Även om många system har komplexa funktioner ska det vara smidigt att kunna använda för alla som arbetar med leads. De inkluderar att kunna mäta och följa upp resultat.
  • Snabbhet och effektivitet, hur smidigt och snabbt går det att få fram nödvändig information om ett leads tills kontakt sker? Systemet ska underlätta det interna arbetet mellan marknad-och sälj.
  • Prisnivån är många gånger avgörande när det kommer till mjukvara och system. Det finns i regel olika planer eller nivåer där den mer ekonomiska varianten har begränsningar i funktioner. Eftersom det är en investering är det bra att göra beräkningar för att kunna få en bild om det går att hämta igen en större investering.

Tre vanliga problem som ett system för leadshantering kan lösa

Hitta rätt system för leadshantering kan även innebära att börja med att inventera bristerna som finns i hanteringen i nuläget. Några vanliga problem som företag kan brottas med är:

  • Mycket manuell hantering av leads. Det kan vara allt från att poängsätta och rangordna leads i heta till kalla, manuell hantering har flera fallgropar och ett bra system gör det mer effektivt.
  • Problem med dubbletter och missade kontakter. När många dubbletter kommer in i CRM.-system kan det skapa problem. Finns det inte korrekt information över kundernas kontakter för det missas i leadshantering skapar det missade chanser.
  • Bristande inblick aktiviteter som lead utför. Det kan vara att det inte finns system som spårar potentiella leads aktiviteter på hemsidan eller formulär som måste hanteras manuellt. Eller att processen är så långsam att erbjudanden till potentiell kund kommer för sent. 

Utan bra system för leadshantering kan det vara svårt att förstå potentiella kunder och deras behov. Ni kan få hjälp att göra analyser av en extern byrå som hjälper er att identifiera vilket lead management system som matchar era behov.


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!