Fördjupad kundsegmentering: inkomst, intressen och värderingar

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Segmentering av kunder är ett effektivt sätt att förbättra resultat av marknadsföring. Ju mer du förstår om dina kunder, desto bättre kan du bli på att skapa riktade kampanjer som leder till mer sälj och en god kundrelation. Oavsett om du har en egen kunddatabas som kan inkludera leads och prospektkunder eller köper in informationen så finns det mycket att göra med den i form av kundsegment.

Enkelt sagt så handlar det om att jobba med kundsegmentering som sorterar ut kunderna i olika grupper. Det kan till en början vara så att du skapar segment som bygger på ålder, kön, bostad och civil status. När detta är klart går det att ta kundanalysen ett steg till med fördjupad segmentering.

Vi ska se lite närmre på vad fördjupad kundsegmentering innebär och vad för slags information du kan få med den.

Vad är ett kundsegment?

Ett kundsegment är en grupp kunder som har vissa liknande egenskaper. Ett segment kan vara fokuserat som nämnt på ålder. Det kan också fokusera på flera olika attribut så att du till exempel har ett kundsegment med kvinnor i åldrar 20-30 år som äger en hund eller barnfamiljer som har ett bolån eller privatlån.

Det är upp till dig att besluta vad som ska ingå i ett kundsegment och det är också på detta vis som du kan använda dig av metoden segmentering för att hitta rätt målgrupp för dina produkter och tjänster.

Om du ska genomföra marknadsföring med telemarketing blir det ju högst märkbart när du enbart fokuserar på den målgrupp som kan tänkas ha ett intresse för din kampanj. Det blir färre samtal som inte leder någonstans. Även om de som rings upp inte köper så kan du lita på att det ändå blir ett värdefullt samtal då informationen om ditt erbjudande sprids till öron som faktiskt kan tänka vilja lyssna på den.

Fördjupad kundsegmentering; inkomst, intressen, värderingar

Fördjupad segmentering av kunder ser på mer än det praktiska

Grundläggande kundsegmentering ser på praktiska detaljer som ålder, kön, bostadsort och liknande. Detta är viktig information för företag som ska designa marknadsföring till en viss målgrupp. Det är ju till exempel viktigt att ha koll på saker som vilken åldersgrupp som är intresserad av en viss typ av lån eller försäkringar när du ska sälja med telemarketing eller reklam.

Om vi tar detta vidare kan fördjupad segmentering av kunder ge ännu mer information om deras livsstil och behov. När vi lär oss mer om hur människor lever sina liv så är det ju självklart att vi kan förstå vad de behöver just nu. Detta är värdefull kunskap både för den som utvecklar en produkt och för den som ska sälja produkten. Några exempel på fördjupad kundsegmentering är:

Kundsegment inkomst

Det är ju en sak att gruppera kunder i de som jobbar och de som inte gör det. När du ser på segmentet med kunder som har arbete kommer det att innehålla olika typer av inkomsttagare.

Det finns:

  • Låginkomsttagare
  • Höginkomsttagare
  • Deltidsanställda
  • Projektanställda
  • Timanställda
  • Fast anställda

När vi kan dela upp gruppen på detta vis och få en bättre insikt i hur inkomsten ser ut så går det att anpassa marknadsföringsstrategin till detta.

Ta till exempel exemplet ungdomar. Om vi kan fördjupa vår segmentering till ungdomar som är säsongsanställda eller har extrajobb så kan vi para ihop detta med kunskapen om att unga människor konsumerar saker för nöje i större utsträckning än de som är äldre.

Om vi har en dyrare digital produkt som är till för nöje så kan det alltså vara klokt att fokusera vår telemarketing och andra marknadsföringsinsatser till kundsegment Unga med inkomst.

På samma vis går det ju att resonera omkring olika typer av produkter och tjänster. Om vi vet att vi kommer att vända oss till kundsegment där inkomsten är lägre så kan det finnas särskilt stor mening med att lyfta fram hur produkten eller tjänsten kan anses vara ekonomisk.

Kundsegment intressen

Ett annat kundsegment som vi kan skapa med fördjupad segmentering av vår kunddatabas är det som har med kundernas intressen att göra. Ett intresse kommer ju i hög grad att styra vilka produkter och tjänster en person är intresserad av.

Idag finns det gott om studier som visar hur intressen hör ihop med konsumtion. Människor med ett stort intresse av politik, miljö och djur ser ofta positivt på hållbara produkter och hållbar konsumtion. Här vet vi också att personer i lite äldre åldrar blir mer intresserade av miljöaspekten.

Med denna fördjupade kunskap kan vi designa våra reklambudskap så att de passar målgruppen bättre. Vi kan lyfta fram miljöaspekterna av en produkt eller tjänst. En kampanj kan ha olika strömmar där rätt fokus lyfts fram i olika sammanhang för att passa målgruppen vi kommunicerar med.

Kundsegmentering: intressen

Kundsegment värderingar

Värderingar kanske kan anses hänga ihop lite med intressen. Här är ju saker som politik något som kan få betydelse för kampanjer. När det rör rena politiska kampanjer så är det verkligen klokt att förbereda marknadsföringen med fördjupad segmentering som visar värderingar.

Våra värderingar är det som styr de val vi gör i livet. Det kan vara allt från att köra elfordon till att leva ett traditionellt liv med specifika kulturella inslag. Kunskap om detta gör att vi kan lyfta fram värderingar som rimmar rätt för kunden och som därmed skapar en positiv association med vår produkt och tjänst.

Intressant att notera är att ju att folk med helt olika värderingar kan enas om precis samma produkt som värdefull.

  1. Jag kan vilja ha en elcykel för att jag har värderingen att det är bättre för miljön att använda den än att köra bil.
  2. Jag kan också ha en elcykel för att jag har värderingen att det ska vara roligt att cykla vilket det blir med mer fart.

Med kunskap om vilken målgrupp som har vilken av dessa två värderingar så går det att utforma budskapet i min marknadsföring så att produkten visas i sitt bästa ljus för den aktuella kunden.

Summering

Kundsegmentering som fördjupas är värdefull för förbättrad kommunikation med kunder via reklam, telemarketing och direkt i butiken. Det är viktigt för att effektivt kunna arbeta både med leads samt förlorade eller befintliga kunder. Genom att förstå kundernas behov och värderingar kan vi jobba med budskap som är av intresse och därmed öka försäljning samtidigt som vi sprider budskapet om vårt varumärke på ett effektivt och positivt sätt.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!