Allt du vill veta om att definiera målgrupper och göra målgruppsanalyser

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Att definiera rätt målgrupp för företagets produkter och tjänster samt utifrån detta göra en målgruppsanalys är särskilt i dagens överutbud av reklam extra viktigt för effektiv marknadsföring. Med rätt utförd målgruppsanalys kan företag därmed spara pengar, genom att undvika genomföra aktiviteter mot personer som är utanför målgruppen, samt att det kan därmed leda till högre konvertering för de som därmed faktiskt nås. Med målgruppsanalys kan företagen förstå behov och önskemål hos befintliga samt potentiella kunder dvs leads och prospekts.

Genom att ha definierat målgruppen är det möjligt att rikta reklamen med olika budskap utifrån vilken del av målgruppen företagen i respektive kampanj riktar sig mot dvs skapa s.k. personas. I denna artikel ska vi ska se lite närmare på vad en målgrupp är och hur målgruppsanalys kan genomföras.

Vad är en målgrupp – definition

En vanlig definition på målgrupp är en specifik grupp av personer vilka företaget har definierat som särskilt intressanta som mottagare för marknadsföring och säljkampanjer. Företag som har många olika produkter eller tjänster kan ha flera olika målgrupper. De flesta företag tar fram unika produkter för de olika målgrupperna vilka företaget har definierat som viktiga att nå via marknadsföring och säljaktiviteter.

Exempel på målgrupper kan vara:

 • Barnfamiljer med barn under 10 år
 • Hushåll har hög inkomst utan barn som bor hemma
 • Hushåll som bara har rörligt elavtal samt bor i villa
 • Villaägare med parabolantenn
 • Personer vilka har ett eller flera privatlån
 • Personer vilka inte har en försäkring mot ID-skydd
 • Bilägare

För att komma fram till vad en målgrupp är och genomföra målgruppsanalys måste en definition av målgrupp utföras. Den kan vara mycket specifik. Det kan till exempel vara pensionärer i åldrarna 75-80, ungdomar med egen bostad eller män som surfar på nätet 2-5 timmar per dag.

Ju tydligare definitionen är, desto bättre. När en marknadsföringskampanj med telemarketing och andra kontaktmetoder ska genomföras kan korrekt målgruppsdefinition spara både tid, pengar och företagets resurser.

Definiera en så specifik målgrupp som möjligt

Som företagare är det viktigt att definiera och ringa in målgruppen med personer som kan tänka sig vara intresserade av det som ska marknadsföras. Det är viktigt att göra en specifik och detaljerat målgrupp för att kunna göra riktad marknadsföring. Många företag gör för generella målgrupper och då blir det svårt att nå helt rätt. Det kanske beror på att man tror att målgruppen är bredare än vad den egentligen är. Det är då bättre att istället för exempelvis två målgrupper ta fram fler undermålgrupper.

Exempelvis kan ett företag som säljer försäkringar ta fram följande målgrupp “Hushåll i hus/ villa” men även ta fram undermålgrupperna “Hushåll i hus/ villa som bor i hyresrätt” samt “Hushåll i hus/ villa som bor i bostadsrätt samt har flyttat den senaste månaden”. Därigenom kan företaget anpassa sin marknadsföring och därigenom få ökad konvertering och fler kunder.

Målgrupper finns i kunddatabasen

Alla företag, förutom helt nystartade företag, har en kunddatabas. Att börja analysera nuvarande kunddatabas är ett första steg för att ta reda på vilka olika målgrupper företaget har idag. Det är därmed alltså möjligt att göra en målgruppsanalys som bygger på den kundinformation som redan finns exempelvis demografisk information, antal och vilka produkter kunden har köpt samt när köpen har ägt rum, information om hushållet t ex inkomst, boendeform, har barn i hushållet och fler parametrar. Det underlättar även för att effektivare kunna analysera leads som inkommer vid leadsgenerering.

Förslag på målgruppsanalys utifrån befintlig data:

 • Definiera kundgrupper utifrån omsättningen på köpen
 • Analysera vilka kunder som gör regelbundna köp
 • Analysera om vilka samband det finns mellan köpen t ex kunder som har köpt produkt A köper oftast produkt B inom två månader
 • Ta reda på om det finns kunder som rekommenderar företagets produkter till andra kunder
 • Undersök vilka kunder som ofta lämna kundrecensioner för att få fram vilka som är viktiga ambassadörer för företaget

När man börjar se ett mönster för en viss typ av kund så är det en målgrupp som företaget bör rikta sina marknadsaktiviteter mot. Det gäller ju att förstå hur egenskaper ska läsas ut som ett mönster för en viss typ av kundgrupp. Utifrån denna information kan skapa så kallade personas som fungerar som schabloner för de perfekta kunderna för företagets produkter och tjänster.

viktiga punkter för målgruppsanalys
genomföra målgruppsanalys

Syftet för analysen är grunden för lyckad målgruppsanalys

Innan en målgruppsanalys kan genomföras är det viktigt att definiera syftet är. Vad ska alltså företaget använda informationen om målgrupperna till när arbetet är färdigt.

Det är ju syftet med analysen som kommer att styra upp hur den genomförs och vilka frågor som ska ställas. Syfte kan vara att få in fler nya kunder, att förstärka kundrelationer med de som redan finns såväl som att hitta nya målgrupper för de tjänster och produkter som ni säljer.

Därför är det viktigt att genomföra målgruppsanalys

Måste man verkligen genomföra målgruppsanalys för att få bättre utfall marknadsaktiviteter? Går det inte att helt enkelt dra slutsatser av det som man ser i verksamheten och bygga på detta?  Med en utförlig målgruppsanalys förstår målgruppen mycket bättre än om man bara gissar dig fram och går på magkänslan.

När man har underlaget från en utförlig målgruppsanalys kan man anpassa planering av sälj och marknadsföring efter detta. Man slipper slösa tid och på kommunikation med fel målgrupp som inte har något intresse av det som ditt företag kan erbjuda.

Marknadsföring som designas med kunskap om målgrupp blir bättre. Detta oavsett om man vänder sig till en bredare målgrupp eller tar fram en specifik målgrupp för en specifik produkt och kampanj.

Fördelar med definierade målgrupper

 • Kan skapa skräddarsydda marknadsföringskampanjer med olika budskap mot olika målgrupper eller personas
 • Kan rikta telemarketing och andra direktförsäljning till rätt personer
 • Använda rätt medier för att synas med annonser och reklamfilm
 • Använda budget för marknadsföring på ett effektivt sätt

Hur kan en målgruppsanalys genomföras?

Det finns flera olika sätt att samla in kunskap om en målgrupp och analysera den. Ett vanligt sätt är att genomföra avancerad dataanalys av kunddata för att göra en s.k. tvillinganalys. Det innebär att man utifrån befintlig kunddata försöker hitta målgrupper för att sedan få fram personer inom dessa målgrupper vilka inte är kunder idag.

Exempelvis kan företaget få fram att “personer i bostadsrätt med inkomst över 300 000 kr/ år samt har privatlån” är rätt målgrupp. Då är nästa steg att via offentliga register analysera hur stor den möjliga målgruppen är för att utifrån det ta fram en marknadsföringsstrategi.

Andra metoder för att definiera målgrupp:

Det finns också databaser som SCB som redan har grundläggande information om målgrupper. Om man kan göra målgruppsanalys med den information som de har så är det klart att det kan finnas en hel del tid att spara på det.

Om det handlar om grundläggande fakta som var personer bor, vilka medier de använder och vad de har för inkomster är den här typen av databaser en stor hjälp. Men om man behöver mer specifik kunskap om målgruppen kan man få jobba med att ta fram frågor och eventuellt skicka ut en egen enkät.

Använd målgruppen för att testa marknadskampanjer och produkter

Det är även möjligt att en målgrupp kan användas som testgrupp för en ny produkt eller att utformning en marknadsföringskampanj. Man kan testa ett budskap med en fokusgrupp som kan bestå av nuvarande kunder eller kanske ett urval av personer som finns med i en kunddatabas.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!