Telefoni viktigast vid kundservice

Artikeln uppdaterades April 21, 2022 av Olof Brolien

För att få den allra bästa kundservicen är telefoni den viktigaste kanalen enligt en ny undersökning av tidningen Telekom Idag. Deras enkät visar att telefoni är den klart ledande kanalen för med hela 63%. Chatt kommer först på andra plats (19%) följt av e-post (12%). Enligt undersökningen visar detta på hur viktigt det är att kunna nå företag via telefon och inte bara som företag göra sig beroende av chatt eller e-post. Sociala medier stod bara för 3% av rösterna. ”Värdet av att ge kunden rätt svar när kunden verkligen behöver det går knappast att mäta i pengar”, säger experten Tina Wahlroth på branschorganisationen Kontakta.

Nedan visas svarsfördelningen:

Enkät

Hela artikeln går att läsa här: