Direktförsäljning online genom
CPO/ CPA/ CPL

Digital marknadsföring har många olika termer t ex CPO, CPA, CPM och CPL vilka tolkas på olika sätt av olika aktörer. På denna sida finns definitioner på de vanligaste måtten för att mäta annonseffekten inom digital marknadsföring inkl. affiliatemarknadsföring, performance marketing och Real-Time-Bidding (RTB).

Till skillnad från den tidigare masskommunikationsmodellen (one to many) där effekten av reklam via TV, radio, tidningar mm så har all marknadsföring på internet alltid varit optimerad för att kunna mätas samt att kunna anpassas för varje persons preferenser, intressen samt behov. Detta har gjort att alla företag som marknadsför på internet har möjlighet att mäta resultatet. Därmed är det möjligt att, med rätt analysverktyg, kunna avgöra vilka marknadsaktiviteter som är lönsamma.

När det tidigare var vanligt att man köpte annonsplats på massmedia för TV-reklam, radio eller tidningar utifrån en uppskattad volym (antalet TV-tittare vid en viss tidpunkt, antalet läsare av tidningen etc) är det för annonsering på internet möjligt att minimera risken för annonsering. Det har medfört andra betalningsmodeller mellan annonsör och medieägare som tidigare inte var möjligt.

Därmed har det uppstått helt nya annonsmöjligheter och begrepp t ex CPM, CPA, CPO, CPL, CPC och CPI. Nedan är översikt för de vanligaste måtten och begreppen vid digital marknadsföring.

Modell

Betyder

Förklaring

Risk för annonsören

Risk för medieägaren

Kommentar

1. CPM

2. Cost per mille*

Mille kommer från latin och betyder ”ett tusen”.

3. Fast kostnad per 1000 visningar. Annonsören betalar ett fast pris utifrån antalet visningar.

Vanligt inom

4. Hög – eftersom det är i förväg oklart hur många som blir kunder

5. Låg – eftersom medieägaren för betalt utifrån antalet visningar oavsett hur många som köper

6. Vanligt inom TV, tryckt media, radio etc.

2. CPC

2. Cost per click

3. Fast kostnad per klick på en länk.

4. Medel – ger (oftast) relevanta klick men det gäller för annonsören att konvertera dessa till kunder.

5. Medel – beror på kampanjutformning samt vilken sorts trafik som sajten har.

6. Google har nästan uteslutande CPC via deras annonsverktyg.

3. CPL

2. Cost per lead

3. Fast kostnad per registrering/ intresseanmälan/lead etc

4. Medel – rätt utformat är det ett kraftfullt verktyg som medför mycket låg kostnad per ny kontakt/ kund.

5. Medel – viktigt att kampanjen anpassas utifrån kundens och medieägarens förutsättningar.

6. Optimalt för företag som vill stärka sin nykundsrekrytering och själva vill äga sin data för marknadsföring via e-post, SMS, MMS samt telemarketing.

4. CPA

2. Cost per action/ aquisition

3. Fast kostnad för förvärv av ny kund på landningssida/ kampanjsida. Kan t ex vara ny slutfört köp, nedladdat formulär, fyllt i intresseanmälan.

4. Låg – eftersom denne enbart betalar vid faktiskt förvärv.

5. Hög – oftast svårt att i förväg veta hur många av medieägarens sidbesökare

5. CPO

2. Cost per Order

3. Betyder i regel samma sak som CPS

4. Låg – eftersom denne enbart betalar vid faktiskt förvärv.

5. Hög – oftast svårt att i förväg veta hur många av medieägarens sidbesökare

6. Vanligt inom e-handel.

6. Rev. share

2. Revenue share

3. Betyder att man delar på totala intäkten med medieägaren.

4. Låg – eftersom denne enbart betalar vid faktiskt förvärv.

5. Hög – oftast svårt att i förväg veta hur många av medieägarens sidbesökare. Annonsören är beroende av korrekta uppgifter gällande omsättning från annonsören.

6. Vanligt bland spelbolag och e-handel etc.

7. CPI

2. Cost per install

3. Ersättning vid installation av en app

4. Medel – eftersom denne enbart betalar för nya nedladdningar. Däremot är det i förväg svårt att veta hur många av de som har installerat appen som faktiskt blir betalande kunder.

5. Medel –

6. Risk eftersom medieägaren inte vet i förväg hur många som kommer att ladda ner appen.
De flesta appar marknadsförs med denna ersättningsmodell.

Vilken modell som är rätt för just ditt företag beror på vilken försäljningsstrategi, vilken bransch du är i samt vilka mål du har med kampanjen. Oavsett vilken metod, eller om du väljer flera olika metoder för samma kampanj, är det viktigt att du har tydliga kampanjmål och verktyg för att mäta dina nyckeltal.

Därför är Leadit Online rätt partner för dig

De senaste 10 åren har vi hjälpt företag i hela Skandinavien samt flertalet internationella kampanjer att öka deras nykundsförsäljning. Genom att vi kontinuerligt har kunna bidra med nya leads för våra kunder vilka dem har använt för deras nykundsrekrytering via telemarketing, SMS/MM samt e-postmarknadsföring har vi bidragit till en betydande försäljningsökning. I många fall har våra kunders tillväxt varit helt beroende av att vi har kunnat vara en stabil och pålitlig leverantör.

När vi går in i ett nytt samarbete med kunder klargör vi alltid från början två saker;
– samarbetet ska löna sig för båda parter. Win-win.
– vi söker långfristiga samarbeten. Många kunder har varit med i flera års tid.

I många fall arbetar vi aktivt med kunderna med att kampanjupplägget. Tack vare vår breda erfarenhet från många olika branscher t ex från finans, försäkring, media, telekom kan vi rådgöra med kunder för bästa möjliga kampanjupplägg.

För vilken produkt skulle just ditt företag behöva mer kunder?

Vanliga frågor & svar

Ett lead är en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter och kallas för ”varma leads”. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Varma leads är personer vilka har angett intresse för en viss produkt via undersökningar/ enkäter online exempelvis att de har privatlån, använder hälsokostprodukter, önskar få information om en viss försäkring mm. Varma leads används med fördel vid telemarketing och ger då möjlighet för säljagenten att hänvisa till både personens deltagande i undersökningen/ enkäten samt till det intresse/ behov som angavs. Det ger då en bättre öppning i samtalet. Varma leads ger i regel betydligt högre konvertering jämfört med vanliga adresslistor!

Ja, via digitala verktyg kan vi samla in prenumeranter för nyhetsbrev för privatpersoner. Alla nya prenumeranter har då självklart ett giltigt samtycke samt är insamlat enligt GDPR.

Det beror på följande;

Vill ni öka er försäljning med befintliga produkter?
Har ni möjlighet att göra merförsäljning till befintliga kunder med flera produkter?
Vilka mål har ni för er försäljning?
Vilka resurser (personal, budget, intern kompetens etc) för att nå målet?

I regel är det bra att köpa leads/ signups/ adresser när man som företag vill öka sin försäljning med befintliga produkter eller testa en ny produkt på en ny målgrupp. Att köpa adresser är effektivt när företag vill öka sin omsättning vid direktförsäljning till privatpersoner/ konsumenter. Det är även bra för nystartade företag som inte har en stor kunddatabas och som vill snabbt öka sina marknadsandelar.

Ja, absolut! Vår kärnkompetens är att ta fram just adresser, adresslistor, ringlistor för just telemarketing. Ibland säljer och levererar vi direkt till det callcentret genomför själva säljkampanjen men oftast är det slutkunden som köper adresserna.  

Följande segmenteringar är möjliga:

Demografisk; kön, ålder, inkomst, singelhushåll/ samboende, boendeform (hus, villa, hyresrätt, bostadsrätt), äger bil (bilmärke, bilens ålder)

Geografisk: postnummer, ort samt bor på landsbygd respektive i tätort/ storstad

Psykografisk: intressen samt åsikter vilka samlas in via enkäter/ undersökningar online.

Övriga segmenteringar: har räntekostnader dvs har banklån idag, köpkraft, elområde, nätområde samt nätägare.

Söker du andra segmenteringsmöjligheter? Kontakta oss i så fall!