Leads till privatpersoner (B2C)

Ett lead är en potentiell möjlig kund som med rätt marknadsbearbetning kan bli en kund för företaget. Med våra unika digitala verktyg kan vi samla in, segmentera och validera leads för just Ert företags målgrupp. 

 

Fem anledningar till varför företag ska satsa på leadsgenering

  1. Möjliggör att skapa en ”sales funnel” för direktmarknadsföringskampanjer via telemarketing, SMS, MMS, e-postmarknadsföring samt annonsering online (bl a re-targeting och att skapa tvillingkampanjer vid annonsering på Facebook)

  2. Når personer som inte aktivt söker efter en produkt på Google eller Bing.

  3. Möjliggör e-post-/SMS-/MMS- marknadsföring till privatpersoner tack vare att det är ett giltigt samtycke (opt-in) för varje kontakt.

  4. GDPR-säkrad data tack vare unikt samtycke från varje kontakt.

  5. Kraftfullt verktyg för att skala upp marknadsaktiviteter för ökad nykundsförsäljning.

Så får du igång leadsgenerering

Det finns flera olika modeller på att skapa leads som företag använder sig av idag. Alla modeller syftar till att få fler potentiella kunder att kontakta för någon form av direkta marknadsföringskampanjer. Idag är det är inte nödvändigt att ha en stor budget för att starta med marknadsföring (e-post, SMS, MMS) mot leads. 

Det räcker att man har ett program för att skicka ut e-post eller SMS som kan användas för hanteringen av kontakterna. De allra flesta mejlprogrammen kan idag enkelt ge bra statistik som kan mäta resultatet av utskicken samt ange namn på olika listor för att skilja leadsen från övriga databaser (befintliga kunder etc).

Viktigt är att i förväg bestämma vad som är målet med kampanjen, sätta nyckeltal att mäta och göra en plan för vilka kampanjer som ska skickas ut och frekvensen på dessa.