Leads till privatpersoner (B2C)

Ett lead är med en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter.  Att få tag på rätt leads är avgörande för att lyckas med direktmarknadsföring.

Leadsgenerering innebär att via kampanjer på nätet segmentera fram rätt målgrupp för just att nå rätt målgrupp vid exakt rätt tillfälle. 

Fem anledningar till varför företag ska satsa på leadsgenerering

  1. Möjliggör att skapa en ”sales funnel” för direktmarknadsföringskampanjer via telemarketing, SMS, MMS, e-postmarknadsföring samt annonsering online (bl a re-targeting och att skapa tvillingkampanjer vid annonsering på Facebook)

  2. Når personer som inte aktivt söker efter en produkt på Google eller Bing.

  3. Möjliggör e-post-/SMS-/MMS- marknadsföring till privatpersoner tack vare att det är ett giltigt samtycke (opt-in) för varje kontakt.

  4. GDPR-säkrad data tack vare unikt samtycke från varje kontakt.

  5. Kraftfullt verktyg för att skala upp marknadsaktiviteter för ökad nykundsförsäljning.

Så får du igång leadsgenerering

Det finns flera olika modeller på att skapa leads som företag använder sig av idag. Alla modeller syftar till att få fler potentiella kunder att kontakta för någon form av direkta marknadsföringskampanjer. Idag är det är inte nödvändigt att ha en stor budget för att starta med marknadsföring (e-post, SMS, MMS) mot leads. 

Det räcker att man har ett program för att skicka ut e-post eller SMS som kan användas för hanteringen av kontakterna. De allra flesta mejlprogrammen kan idag enkelt ge bra statistik som kan mäta resultatet av utskicken samt ange namn på olika listor för att skilja leadsen från övriga databaser (befintliga kunder etc).

Viktigt är att i förväg bestämma vad som är målet med kampanjen, sätta nyckeltal att mäta och göra en plan för vilka kampanjer som ska skickas ut och frekvensen på dessa.

Vanliga frågor & svar

Ett lead är en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter och kallas för ”varma leads”. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Varma leads är adresslistor över privatpersoner vilka har angett intresse för en viss produkt via undersökningar/ enkäter online exempelvis att de har privatlån, använder hälsokostprodukter, önskar få information om en viss försäkring mm. Varma leads används oftast för telemarketing och ger då möjlighet för säljagenten att hänvisa till både personens deltagande i undersökningen/ enkäten samt till det intresse/ behov som angavs. Det ger då en bättre öppning i samtalet. Varma leads ger i regel betydligt högre konvertering jämfört med vanliga adresslistor!

Följande segmenteringar är möjliga:

Demografisk; kön, ålder, inkomst, singelhushåll/ samboende, boendeform (hus, villa, hyresrätt, bostadsrätt), äger bil (bilmärke, bilens ålder)

Geografisk: postnummer, ort samt bor på landsbygd respektive i tätort/ storstad

Psykografisk: intressen samt åsikter vilka samlas in via enkäter/ undersökningar online.

Övriga segmenteringar: har räntekostnader dvs har banklån idag, köpkraft, elområde, nätområde samt nätägare.

Söker du andra segmenteringsmöjligheter? Kontakta oss i så fall!

Det beror på följande;

Vill ni öka er försäljning med befintliga produkter?
Har ni möjlighet att göra merförsäljning till befintliga kunder med flera produkter?
Vilka mål har ni för er försäljning?
Vilka resurser (personal, budget, intern kompetens etc) för att nå målet?


I regel är det bra att köpa adresser och adresslistor när man som företag vill öka sin försäljning med befintliga produkter eller testa en ny produkt på en ny målgrupp. Att köpa adresser är effektivt när företag vill öka sin omsättning vid direktförsäljning till privatpersoner/ konsumenter. Det är även bra för nystartade företag som inte har en stor kunddatabas och som vill snabbt öka sina marknadsandelar.

Ja, via digitala verktyg kan vi samla in prenumeranter för nyhetsbrev för privatpersoner. Alla nya prenumeranter har då självklart ett giltigt samtycke samt är insamlat enligt GDPR.

Ja, absolut! Vår kärnkompetens är att ta fram just adresser, adresslistor, ringlistor för just telemarketing. Ibland säljer och levererar vi direkt till det callcentret genomför själva säljkampanjen men oftast är det slutkunden som köper adresserna.