Ringlistor för privatpersoner och konsumenter

Sveriges absolut bästa adresslistor för telemarketing

Leadit Online är experter på att ta fram ringlistor och adresslistor för telemarketing mot privatpersoner i Sverige. Vi har över 10+ års erfarenhet av att ta fram rätt målgrupper för att verkligen lyckas med försäljning till privatpersoner via telemarketing, SMS och e-post/ nyhetsbrev.

Vi börjar alltid med att få en förståelse för just era behov och mål inför kampanjen. Detta gör att vi kan ta fram ett unikt förslag på adresslistor för telemarketing som passar just er.

Leadit Online levererar ringlistor och adresslistor för hela Sverige. Vi kan segmentera adresser utifrån följande parametrar (urval);

Intressebaserade målgrupper

Vi kan även erbjuda ringlistor samt adresslistor för telemarketing, SMS och e-post mot privatpersoner som har unik profil utifrån intressen och målgruppssegmentering. Detta är särskilt värdefullt i de fall våra kunder önskar nå målgrupper som är unika för just deras produkter och tjänster. Genom att ta fram en så exakt målgrupp som möjligt innan kunden genomför telemarketing mot privatpersoner minskar inte bara kostnaden för adresslistor. Det medför också en högre konvertering vid försäljningen vilket ger en lägre total säljkostnad samt att kunden når sina försäljningsmål snabbare jämfört med andra adresslistor.

Vi kan även matcha telefonnummer mot NIX-registret. Undvik därmed negativ kritik och få bättre samtal helt enkelt.

Vi hjälper er att öka försäljningen

Köp adresslistor och ringlistor från Leadit Online

Vi skräddarsyr ett förslag utifrån era behov och målsättningar. Genom oss får du de adresslistor som kommer att ge högst konvertering vid försäljning via telemarketing, SMS och/ eller e-post.
Ta kontakt med oss idag för personlig rådgivning!

En ringlista är en lista över kontakter som ett företag vill bearbeta/ kontakta via telefon. Vanligtvis består ringlistan av den primära målgrupp som företaget vill i sälj- eller marknadsföringssyfte. 

För att få bästa möjliga resultat är det avgörande att ringlistan håller en hög kvalitet och då framförallt följande:

– aktivt och korrekt telefonnummer
– rätt personer på listan
– rätt målgrupp för kampanjen
– inte har använts internt i närtid  för samma/ liknande produkt eller tjänst
– om möjligt, konkurrerande företag bör inte heller har använt samma ringlistor i närtid

 

 

Varma leads är adresslistor över privatpersoner vilka har angett intresse för en viss produkt via undersökningar/ enkäter online exempelvis att de har privatlån, använder hälsokostprodukter, önskar få information om en viss försäkring mm. Varma leads används oftast för telemarketing och ger då möjlighet för säljagenten att hänvisa till både personens deltagande i undersökningen/ enkäten samt till det intresse/ behov som angavs. Det ger då en bättre öppning i samtalet. Varma leads ger i regel betydligt högre konvertering jämfört med vanliga adresslistor!

Adresslistor kan levereras via två olika sätt;
leverans via e-post där datafilen är lösenordskyddad
leverans via en länk där kunden för ladda ner filen

Enligt GDPR måste all persondata vara lösenordskyddad. Har en fil med persondata mottagits via e-post måste denna fil omedelbart tas bort efter den har sparats i kundens system (CRM, dialer, databas etc).

Ja! Alla adresslistor vi säljer matchar vi alltid mot NIX-registret. I enstaka fall har kunderna avtal med NIX och önskar göra det själva men i regel gör vi det åt våra kunder.

Ett lead är med en kort definition en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter och kallas för ”varma leads”. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Ja, absolut! Vår kärnkompetens är att ta fram just adresser, adresslistor, ringlistor för just telemarketing. Ibland säljer och levererar vi direkt till det callcentret genomför själva säljkampanjen men oftast är det slutkunden som köper adresserna.  

Följande segmenteringar är möjliga:

Demografisk; kön, ålder, inkomst, singelhushåll/ samboende, boendeform (hus, villa, hyresrätt, bostadsrätt), äger bil (bilmärke, bilens ålder)

Geografisk: postnummer, ort samt bor på landsbygd respektive i tätort/ storstad

Psykografisk: intressen samt åsikter vilka samlas in via enkäter/ undersökningar online.

Övriga segmenteringar: har räntekostnader dvs har banklån idag, köpkraft, elområde, nätområde samt nätägare.

Söker du andra segmenteringsmöjligheter? Kontakta oss i så fall!

Ja, alla adresser och adresslistor kan användas för både postala utskick (direktreklam) samt övrig direktmarknadsföring och försäljning till privatpersoner.

Kort svar: det beror på följande;

Vill ni öka er försäljning med befintliga produkter?
Har ni möjlighet att göra mersäljning till befintliga kunder med flera produkter?
Vilka mål har ni för er försäljning?
Vilka resurser (personal, budget, intern kompetens etc) för att nå målet?


I regel är det bra att köpa adresser och adresslistor när man som företag vill öka sin försäljning med befintliga produkter eller testa en ny produkt på en ny målgrupp. Att köpa adresser är effektivt när företag vill öka sin omsättning vid direktförsäljning till privatpersoner/ konsumenter. Det är även bra för nystartade företag som inte har en stor kunddatabas och som vill snabbt öka sina marknadsandelar.

Ja, via digitala verktyg kan vi samla in prenumeranter för nyhetsbrev för privatpersoner. Alla nya prenumeranter har då självklart ett giltigt samtycke samt är insamlat enligt GDPR.