ADRESSLISTOR FÖR TELEMARKETING, SMS/ Online SMS samt MMS

Stort urval av adresslistor för direktmarknadsföring via telemarketing, SMS inkl. online SMS samt MMS. Gör utskick med SMS och effektiva säljkampanjer via telemarketing!

 
 

 

Telemarketing är en effektiv säljmetod för de flesta branscher. Det lämpar sig särskilt för produkter som kräver mer rådgivning men även för produkter där kunden ännu inte är medveten om de fördelar produkten har t ex byte av elleverantör, finansiella produkter mm. Att nå rätt person via telefon och SMS/ MMS kan definitivt öka försäljningen. Det finns effektiva verktyg att skicka online SMS vilket minskar kostnaderna och effektiviteten för att skicka ut.

För att lyckas med telemarketing och utskick via SMS/ MMS inkl. online SMS är det viktigt att göra rätt segmentering av målgruppen. För att få skicka SMS/ MMS  till privatpersoner krävs även ett samtycke för de flesta branscher.

Via våra verktyg kan vi göra urval på demografiska variabler, intressen, köpkraft, boendeform, inkomst och många fler. Via vår exklusiva samarbetspartner kan vi även ta fram adresser för SMS-utskick till privatpersoner med ett giltigt samtycke via digitala kampanjer. Kontakta oss för mer information!

Så lyckas du med direktmarknadsföring via telemarketing samt SMS/ MMS

 1. Förstå hur du ska kommunicera fördelarna (USPs = Unique Selling Proposals) för respektive produkt du ska sälja.
 2. Välja vilken/ vilka marknadsföringskanal/er som bäst lämpar sig för att nå ut på kostnadseffektivast sätt.
 3. Utarbeta en plan för hur du kan använda befintliga kunddata. Glöm inte att kontrollera mot GDPR hur du får använda befintliga adressregister!
 4. Välj vilket kundsegment (profil) på de adresser som du önskar att nå ut till för respektive kampanj.
 5. Analysera och välj HUR dessa adresser ska införskaffas.
 6. Sätt tydliga och mätbara kampanjmål 

Hur mycket högre omsättning skulle ditt företag kunna få om ni kunde nå 10 000 möjliga kunder via säljkampanjer?

Få offert på adresser idag!

 • Rådgivning & konsultation inför köp av adresslistor
 • Effektiva adressregister
 • Urval på demografiska variabler & boende, köpkraft, bilägande, inkomst
 • Matchar mot NIX-registret
 • Exempel på branscher som har köpt våra adresser: elbolag, försäkring, finans, hälsokost, telekom, media.

Vanliga frågor & svar

Varma leads är adresslistor över privatpersoner vilka har angett intresse för en viss produkt via undersökningar/ enkäter online exempelvis att de har privatlån, använder hälsokostprodukter, önskar få information om en viss försäkring mm. Varma leads används oftast för telemarketing och ger då möjlighet för säljagenten att hänvisa till både personens deltagande i undersökningen/ enkäten samt till det intresse/ behov som angavs. Det ger då en bättre öppning i samtalet. Varma leads ger i regel betydligt högre konvertering jämfört med vanliga adresslistor!

Adresslistor kan levereras via två olika sätt;
leverans via e-post där datafilen är lösenordskyddad
leverans via en länk där kunden för ladda ner filen

Enligt GDPR måste all persondata vara lösenordskyddad. Har en fil med persondata mottagits via e-post måste denna fil omedelbart tas bort efter den har sparats i kundens system (CRM, dialer, databas etc).

Ja! Alla adresslistor vi säljer matchar vi alltid mot NIX-registret. I enstaka fall har kunderna avtal med NIX och önskar göra det själva men i regel gör vi det åt våra kunder.

Ett lead är med en kort definition en ny potentiell kund vilken är inom företagets målgrupp men det kan också vara en person som har visat ett intresse för företagets produkter och kallas för ”varma leads”. Det kan vara en privatperson (B2C) eller ett företag (B2B) och då är det önskvärt att ha en kontaktperson på företaget. 

Ja, absolut! Vår kärnkompetens är att ta fram just adresser, adresslistor, ringlistor för just telemarketing. Ibland säljer och levererar vi direkt till det callcentret genomför själva säljkampanjen men oftast är det slutkunden som köper adresserna.  

Följande segmenteringar är möjliga:

Demografisk; kön, ålder, inkomst, singelhushåll/ samboende, boendeform (hus, villa, hyresrätt, bostadsrätt), äger bil (bilmärke, bilens ålder)

Geografisk: postnummer, ort samt bor på landsbygd respektive i tätort/ storstad

Psykografisk: intressen samt åsikter vilka samlas in via enkäter/ undersökningar online.

Övriga segmenteringar: har räntekostnader dvs har banklån idag, köpkraft, elområde, nätområde samt nätägare.

Söker du andra segmenteringsmöjligheter? Kontakta oss i så fall!

Ja, alla adresser och adresslistor kan användas för både postala utskick (direktreklam) samt övrig direktmarknadsföring och försäljning till privatpersoner.

Det beror på följande;

Vill ni öka er försäljning med befintliga produkter?
Har ni möjlighet att göra merförsäljning till befintliga kunder med flera produkter?
Vilka mål har ni för er försäljning?
Vilka resurser (personal, budget, intern kompetens etc) för att nå målet?

I regel är det bra att köpa adresser och adresslistor när man som företag vill öka sin försäljning med befintliga produkter eller testa en ny produkt på en ny målgrupp. Att köpa adresser är effektivt när företag vill öka sin omsättning vid direktförsäljning till privatpersoner/ konsumenter. Det är även bra för nystartade företag som inte har en stor kunddatabas och som vill snabbt öka sina marknadsandelar.

Ja, via digitala verktyg kan vi samla in prenumeranter för nyhetsbrev för privatpersoner. Alla nya prenumeranter har då självklart ett giltigt samtycke samt är insamlat enligt GDPR.