Swedma förtydligar gällande leadsinsamling

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Branschorganisationen SWEDMA har publicerat ett förtydligande gällande insamling av leads. Det finns inget generellt förbud mot att sälja personuppgifter enligt nuvarande lagstiftning i Sverige vilket bl a framgår enligt hur artikel 14 i GDPR är utformad. Swedma skriver att “Artikeln [Artikel 14 i GDPR] hade inte varit aktuell om det funnits ett generellt förbud mot försäljning av personuppgifter.”

Grundprincipen för att ett samtycke ska vara giltigt, vilket även NIX-nämnden har prövat under 2022, är det ska vara aktivt, informerat och frivilligt.

SWEDMA beskriver detta närmare:

Att samtycket ska vara aktivt betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser. Att via en i förväg ikryssad ruta lämna sitt samtycke är inte ett aktivt val och därmed inte godkänt.

För att samtycket ska vara informerat ska konsumenten få vetskap om vilka företag som kan komma att kontakta hen. Konsumenten ska också ha möjlighet att begränsa eller helt avstå sådan kontakt redan vid samtyckestillfället. Det finns inte något krav på att det ska vara ”exakt lika många klick” men det bör inte vara fråga om någon större skillnad (”fåtal” är det ord som NIX-nämnden valt).

Att delta i en tävling är frivilligt. Att säga att samtycket är ofrivilligt enkom för att man annars inte kan delta i tävlingen är en alltför långtgående slutsats. Främst för att där alltid ska finnas en möjlighet att avstå delning av sina personuppgifter.


Leadit Online är experter på leads samt adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!