Utredning om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning mot konsumenter har funnits sedan 2018. Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka om skriftlighetskravet bör stärkas eller förändras. En av anledningarna till att utredningen om tillsattes var ett nytt EU-direktiv gällande konsumentskydd.

Just nu är utredningen ute på remiss och alla svar ska vara tillhanda senast den 25/5-2022. Exempelvis har Energimarknadsinspektionen i sitt remissvar rekommenderat en skarpare lagstiftning och vill införa ett skarpare konsumentskydd.