Köp mailadresser till privatpersoner och företag för effektiv marknadsbearbetning

Behöver ditt företag få fler mailadresser, e-postlistor eller signups för nyhetsbrev eller e-postutskick?

Då kan vi hjälpa ditt företag!

Genom våra digitala verktyg kan vi ta fram fler mailadresser så att ert företag kan nå fler mottagare. Ni får därmed en ökad räckvidd och håller er databas uppdaterad med nya mailadresser.

Det är inte tillåtet enligt GDPR att göra e-postmarknadsföring till privatpersoner där det saknas ett giltigt samtycke s.k. optin. Därför är det avgörande att alla samtycken som företag får för sina nyhetsbrev är aktiva, att användaren är informerad och att det har gjorts frivilligt.

Genom våra digitala verktyg har vi en unik plattform för att samla in just gilitga samtycken som är godkända enligt GDPR för e-postmarknadsföring. Vi hjälper därmed företag att få fler mailadresser för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring på ett enkelt kostnadseffektivt sätt.

Mailadresser för alla branscher

Vi har hjälpt företag i alla branscher att nå fler mottagare för deras nyhetsbrev. Genom våra digitala verktyg har våra kunder enkelt kunna nå exakt rätt målgrupp för deras försäljning och marknadsföring. Detta har markant ökat deras försäljning och i de flesta fall varit avgörande för att nå eller bibehålla lönsamheten.

Exempel på kunder är:
vinklubbar
nyhetsbrev inom direktreklam
kundklubbar
e-handlare

Ja, det är tillåtet att köpa mailadresser till både konsumenter (B2C) och företag (B2B). Det är dock viktigt att alla lagar och riktlinjer inklusive GDPR följs. Detta kräver att det behövs ett samtycke för e-postmarknadsföring till privatpersoner som är “aktivt, informerat och frivilligt”.

Det är därmed möjligt att ta  hjälp av företag som är experter på leadsgenerering och digital marknadsföring för att få fler mailadresser till nyhetsbrev till privatpersoner.
Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning!

1) Gör det enkelt att registrera sig på nyhetsbrevet t ex på hemsidan, kampanjsida eller i samband med köp.

2) Ha incitament eller belöningar för nya prenumeranter t ex rabatter, unikt material eller något annat som målgruppen uppskattar.

3) Se till att ha riktigt bra innehåll på nyhetsbrevet som är relevant och aktuellt för varje målgrupp.

4) Gör det enkelt att dela information från nyhetsbrevet till sociala medier och andra kanaler.

5) Annonsera på sociala medier och ha ett anpassat incitament för varje målgrupp, se punkt 2.

6) Ta hjälp av ett företag som är experter på leadsgenerering. De kan hjälpa er att samla in nya prenumeranter via digitala kanaler.

Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning!

Nej, företag får bara skicka nyhetsbrev till de personer där avsändaren, dvs företaget, har ett giltigt samtycke (optin). Hur detta samtycke ska insamlas definieras i GDPR och kräver att det behövs ett samtycke för e-postmarknadsföring till privatpersoner som är “aktivt, informerat och frivilligt”. 

 1. Ha en tydlig strategi för innehåll.
 2. Skicka rätt innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.
 3. Fokusera på att skapa mervärde för mottagarna dvs inte bara “sälja”.
 4. Skriv för din målgrupp och anpassa därmed budskapet utifrån vem du skriver till.
 5. Rensa ut din mottagarlista och ta bort de som inte är aktiva. Inaktiva mottagare som aldrig öppnar eller klickar på nyhetsbreven skadar bara din e-postdomän.
 6. Lägg in trackingpixlar och mät vad användarna gör på  hemsidan. Därmed är det möjligt att skicka riktade nyhetsbrev utifrån faktiskt beteende och köpintention. 
 7. Utöka hela tiden antalet mottagare med nya prenumeranter och se till att ha en mix av befintliga kunder samt nya möjliga kunder.
 8. Ha tydliga call-to-action (!)
 9. Använda relevanta och tydliga ämnesrader.
 10. Automatisera utskicken i så hög grad som möjligt.
 1. E-post är den näst vanligaste plattformen för företag att sprida sitt organiska innehåll, bara sociala medier är (knappt) större.
 2. År 2023 beräknas 4,03 miljarder människor i världen att använda sig av e-post. Som jämförelse har Facebook “bara” ca 2,2 miljarder användare och Instagram ca 1 miljard användare.
 3. Via nyhetsbrev skapar företag en direkt relation till mottagarna.
 4. Företaget har kontroll över användardatan (e-postadresser etc) till skillnad från sociala medier och SEM.
 5. Kostnadseffektiv metod att nå rätt målgrupp.
 6. Hög intjäning (ROI). För 1$ spenderad på marknadsföring av nyhetsbrev var avkastningen hela $42 under 2019 enligt DMA.