ISO-standard för kontaktcenter

Artikeln uppdaterades August 17, 2022 av Olof Brolien

ISO-standard för kontaktcenter

Arbetet med att certifiera kontaktcenter med ISO-standard har pågått sedan 2013. Branschorganisationen Kontakta är drivande i Sverige för få svenska kontaktcenter certifierade. ISO-standarden är uppdelad i två delar, där den ena beskriver uppdragsgivarens ansvar och den andra är utförarens del.

Tina Wahlroth, styrelseordförande för organisationen Kontakta samt även ordförande i SIS (Svenska institutet för standarder nämner särskilt att:

“Om vi ska ha en välfungerande kundservice eller telefonförsäljningsorganisation så är det här ett jättebra dokument. Det här är något som framför allt den enskilda kundservicechefen kan använda i sin kontakt med företagsledningen. Det här är kundservicechefens chans att få ordning på sin kundservice.