Effektiv och laglig telemarketing av hälsokost

Artikeln uppdaterades March 23, 2023 av Olof Brolien

Svenska konsumenter har ett stort intresse för hälsokost och kosttillskott men samtidigt finns det en misstro mot telemarketing av hälsokost. Det här är viktigt att uppmärksamma då du vill sälja hälsoprodukter på bästa möjliga sätt via telefon. Genom att vara medveten om hur konsumenter har lurats tidigare så kan du se till att din plan för telefonförsäljning fungerar på ett korrekt sätt som skapar ett förtroende.

Vi ska ta en titt på hur en telefonkampanj för kosttillskott kan planeras och genomföras så att den ger bästa möjliga resultat samt är laglig.

Regler för vad du kan säga om hälsokost

Utöver de vanliga reglerna för telefonförsäljning så kräver telemarketing av hälsokost kunskap om vilka närings- och hälsopåståenden som är lagliga att använda. Det är samma regler som gäller i hela EU och de inkluderar livsmedel, matprodukter såväl som kosttillskott.

Alla säljare som ska jobba med att kontakta nya potentiella eller existerande kunder via telefon måste utbildas i dessa regler. Det är ju inte önskvärt att en säljare som till exempel har personlig erfarenhet av ett kosttillskott som omega-3 lägger till egna tankar om det.

Det finns huvudsakligen två typer av påståenden i telemarketing av hälsokost:

  1. Näringspåståenden. Det här rör det som produkten innehåller. Det gäller förstås att bara ange ingredienser som faktiskt finns i produkten och att inte hitta på. Säljare måste lära sig vad ett kosttillskott består av. De bör också förstå att det är bättre att svara att de inte vet om det kommer en fråga som de inte har svar på hellre än att säga något som är felaktigt och som kan anmälas.
  2. Hälsopåståenden. Här handlar det om vilka effekter ett kosttillskott har på hälsan då det intas. Ett hälsopåstående måste vara godkänt av EU-kommissionen för att få användas i marknadsföring!

Du kan alltså säga att en viss produkt har ett visst näringsinnehåll och därför ger energi. Men du kan inte säga att samma kosttillskott kommer att minska trötthet med vitamin C om detta inte har godkänts av EU-kommissionen.

Regler för påståenden om kosttillskotts innehåll och påverkan gäller all form av marknadsföring. Även vid telemarketing av kosttillskott och hälsoprodukter som sker muntligen.

Telemarketing av hälsokost

Det går att säga mycket utan att säga det

Som väl är finns det god kunskap i Sverige om hälsa och hälsokost och kosttillskott. Många gånger räcker det gott och väl att tala om att en produkt är utan socker, enbart har naturliga ingredienser och erbjuder antioxidanter som vitamin C och E för att den potentiella kunden ska förstå vad den är bra för.

Utöver detta går det att hitta påståenden om ämnen som finns i produkten som har godkänts av EU-kommissionen. Du behöver alltså inte uppfinna hjulet för att skapa telemarketing av kosttillskott som ger lite mer än namnet på hälsoprodukten och dess ingredienser.

Just kosttillskott som omega-3, vitamin C och mineraler av olika slag har ju gedigen forskning i ryggen. Det finns en lista med de hälsopåståenden som redan har godkänts och som kan användas då du ska sälja kosttillskott över telefon och på andra sätt.

Telemarketing av hälsokost och kosttillskott kräver särskild utbildning

Det behöver alls inte vara komplicerat men telemarketing av hälsokost och kosttillskott kommer att kräva särskild utbildning av de som ska genomföra telefonförsäljningen. Här går det inte att vara för kreativ och säga vad man själv tänker och tror.

Detta särskilt med tanke på att det redan har förekommit en hel del fusk med försäljning av kosttillskott baserad på tomma påståenden. Det förekommer tyvärr ibland att oseriösa företag framställer kosttillskott som läkemedel vilket de inte är.

Det behövs inte ett tillstånd från Livsmedelsverket för att kunna sälja kosttillskott i Sverige. Det är den som tillverkar kosttillskotten som har ansvaret för att de är säkra. Här handlar det mycket mer om att tänka på hur det går att bevisa att hälsoprodukten ni marknadsför är seriös inom den ram av EU-regler som finns.

Det gäller alltså att förbereda säljare på vilka frågor som kan komma och hur dessa ska besvaras på ett lagligt sätt som inger ett förtroende för produkten. Om detta görs på rätt sätt kan det faktiskt leda till att kosttillskottet snabbare får in en fot på den svenska marknaden och känns igen som ett bra val av medvetna konsumenter.

Kosttillskott telemarketing

Sälja hälsokost till rätt målgrupp

Utöver gedigen kunskap om hälsokost som ska säljas med telefonförsäljning är det förstås också viktigt att vända sig med telemarketing till rätt målgrupp. Med noggrann förberedelse kan telefonsamtalen riktas till rätt personer. Det kan vara människor som på olika vis tidigare har visat ett intresse för närings- och hälsoprodukter.

Det kan också vara så att ni väljer att rikta in er på en målgrupp där det finns ett stort intresse för idrott och andra områden som går hand i hand med hälsoprodukter. För en produkt som är särskilt till för att ge ett stöd till exempel för bättre sömn så finns här ytterligare en målgrupp att kontakta. Nämligen de som av olika skäl har svårt att sova, till exempel småbarnsföräldrar!

När telemarketing av kosttillskott och hälsoprodukter planeras väl och riktas till rätt målgrupper så ökar chansen till god försäljning. Dessutom kommer samtal till personer som har ett grundläggande intresse för näring och hälsa också fungera väl för att cementera varumärket.

Även om varje uppringd person inte köper produkten så har ni lyckats med att sprida information och kosttillskottets namn till fler. Detta är också en form av marknadsföring som vid senare tillfälle kan leda till bättre resultat.

Summering

Börja telemarketing av hälsokost och kosttillskott med att ta reda på vilka regler som gäller. Se sedan till att telefonförsäljning sker i enlighet med dessa regler och av personer som är väl insatta i produkten som ska marknadsföras. Detta oavsett om det är ett känt omega-3-preparat eller en ny innovation som få kan namnet på. Förbered också telefonförsäljning av kosttillskott med att hitta rätt målgrupper som kan förväntas ha ett naturligt intresse för den hälsoprodukt ni vill sälja.


Behöver ert företag fler leads eller adresslistor för att få fler nya möjliga kunder för att sälja hälsokost och kosttillskott eller andra produkter via telemarketing?
Leadit Online är experter på leads och leadsgenerering via unika digitala verktyg.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!