Ny branschkod vid marknadsföring

Artikeln uppdaterades August 17, 2022 av Olof Brolien

Swedma har tagit fram en ny branschkod vid marknadsföring

Branschorganisationen Swedma, Swedish Data & Marketing Association, har tagit fram en ny branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring. I branschkoden, som finns att ladda ner här, nämns att:

“Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring. Branschkoden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C).
Branschkoden ska ge vägledning för integritetsskydd vid marknadsföring och behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål utifrån de krav som ställs. Branschkoden ska vidare främja en enhetlig tillämpning av dessa regler.”

NIX-nämnden svarar för efterlevanden av branschkoden.