Allt om demografisk segmentering: 5 viktiga punkter

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Demografisk segmentering är en viktig del att göra en utförlig kundsegmentering. I denna artikeln nämnde jag att: “Genom segmentering av kunder, produkter och marknader blir det effektivare att och genomföra marknads- och säljstrategier. Målet med segmentering är att skapa segment med olika attribut dvs egenskaper.”

Varje segment representerar ett visst attribut som kan få stor betydelse för din marknadsföring. Med kundsegment kan du bättre förstå en målgrupp som du vill vända dig till med din produkt eller tjänst.

I grund och botten är ett kundsegment en kundgrupp som har definierats så specifikt som bara möjligt. En kund, eller ett lead, kan ingå i flera olika kundsegment. När man har definierat dina kundsegment blir det mycket enklare att matcha kunder med det man har att erbjuda.

1. Vad är demografisk segmentering?

Segmentering betyder alltså att dela in en viss grupp i mindre grupper. När vi talar om kundsegmentering är det ofta demografisk segmenteringen som i första hand avses.

Exempel på demografisk segmentering

 • Ålder
 • Kön
 • Inkomst
 • Utbildningsnivå
 • Religionstillhörighet/ spiritualitet
 • Social status
 • Familjesituation

Detta är vanliga attribut vilka kan få stor betydelse för hur en viss kund beter sig och vilket intresse som finns. Vi tar en titt på de olika segmenten inom demografisk segmentering för att bättre kartlägga hur marknadsföringsstrategi kan formas i enlighet med de olika demografiska grupperna.

Vad är demografisk segmentering

2. Vilken roll spelar åldern för marknadsföring?

Olika åldrar innebär i regel olika intressen och behov. Ta till exempel en sådan sak som att konsumtionen hos yngre konsumenter i stor utsträckning har med nöje och fritidsaktiviteter att göra, även om det självklart inom denna grupp finns stora variationer från individ till individ beroende på livssituationen, inkomst, intressen etc.

Dessutom har studier har visat att föräldrar såväl som vänner påverkar ungas konsumtion. Med denna kunskap kan det bli mycket lättare att hitta rätt målgrupp för en produkt eller tjänst som ingår i kategorin nöje.

Något vi vet är att unga ofta konsumerar för att känna tillhörighet och gemenskap, vilket det så klart även finns personer i andra åldrar som gör. Detta är något som marknadsföring kan ta med i beräkning. Genom att jobba med attributen gemenskap och tillhörighet går det att matcha produkten väl med den unga målgruppen.

Istället för att skapa en allmän kampanj för alla åldrar går det att spetsa till den som ska vara för de demografiska segmentet som är yngre konsumenter. Samma produkt kan marknadsföras till ett segment med äldre personer och då ligger mer fokus på hållbarhet och etiska värden vilket är viktigt för detta segment.

Kundsegmentering i enlighet med ålder är alltså viktigt med tanke på de intressen och behov som finns. Detta oavsett om en reklamkampanj ska synas mest online eller om ni väljer att kontakta potentiella kunder direkt med telemarketing.

3. Betydelsen av geografisk segmentering

En annan del av demografisk segmentering är att geografiskt dela in kunder som finns i en kunddatabas i enlighet med det område de bor i. Det kan vara en viss del av Sverige, en stad, en stadsdel eller kanske ett annat land. Svensktalande i Madrid har ju inte exakt samma behov som svensktalande på Malta så även segmentet utlandssvenskar kan behövas specificeras vidare.

Med kunskap om var ett kundsegment finns rent geografiskt så vet vi en hel del om behov som påverkas av saker som väder och klimat samt de resurser som finns på plats. När vi lägger till detta till kunskap om ålder får vi en tydligare bild. En 30-årig kvinna som bor i ett samhälle närmre polcirkeln, där man t ex behöver vinterskor i september har ju en kundprofil som skiljer sig en del från en 30-årig kvinna som bor i Malmö.

Med geografi kan också följande attribut beaktas;

 • Bostadsområde
 • Sträcka mellan bostad och arbete
 • Arbetsområde (industriområde, storstad…)
 • Kommunikationer i det geografiska området

Det finns en hel del att gå igenom och precis vilka geografiska detaljer som kommer att få betydelse beror givetvis en hel del på den produkt eller tjänst som ska marknadsföras till målgruppen.

4. Hur får kön betydelse för konsumtion?

Vi vill kanske leva med tron om att män och kvinnor är lika men studie efter studie visar ändå på skillnader. Även om både kvinnor och män har ett stort intresse för att handla kläder kommer konsumtionen att se lite olika ut beroende på, generellt sett, olika intressen för just kläder och shopping.

Med förståelse för detta och mer som har med kön att göra går det att anpassa marknadsföring och göra den mer effektfull. Vissa produkter är ju specifikt till för ett av könen som till exempel hygienprodukter vid menstruation.

En kampanj som är till för en hygienprodukt för kvinnor kan anpassas vidare med tanke på ålder (här har vi ju tillhörighet som en faktor) såväl som geografisk segmentering. När de olika segmenten sätts ihop går det att få en mer exakt bild av hur information om en produkt eller tjänst bör kommuniceras.

5. Dynamisk segmentering för uppdaterad marknadsföring

När det finns en kunddatabas med grundläggande information om kunder så är det förstås viktigt att förstå att saker och ting kommer att förändras. Det är få variabler som är konstanta i den här typen av databas.

Ålder är ett exempel på något som snabbt förändras och civil status kan också förändras och få stor betydelse för de behov som finns. Det gäller alltså att jobba med dynamisk kundsegmentering som bygger på aktuell data i realtid via digitala spår som personer lämnar på hemsidor t ex visat intresse för vissa produkter, gjord sökningar mm. .

Ett sätt att få uppdaterad information är att jobba med kontakten med kunderna. Detta kan ske på flera olika sätt. En kundklubb är till exempel ett bra exempel på en metod som ger både kund och företag viktig information.

Det är möjligt att att köpa in uppdaterade databaser som kan användas på ett kompletterande sätt med den information som redan finns. Då god kundanalys genomförs och ni jobbar med insikt i hur olika kundsegment ser ut så kan det till sist leda till mycket bättre resultat av marknadsföring.

Summering

Att använda sig av demografisk segmentering vid kundsegmentering är viktigt för att kunna skräddarsy och rikta reklamkampanjer på rätt sätt. Genom större insikt i demografisk segmentering är det enklare att förstå vilka behov som finns. Det underlättar när företag ska nå ut med budskapet till befintliga kunder eller leads om att tjänsten eller produkt kan uppfylla dessa behov. Demografisk segmentering sparar dessutom tid, pengar och resurser då det går att vända sig uteslutande till potentiella kunder med ett äkta intresse för det som företaget har att erbjuda.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!